NRB

Malý podnikatel

Výkladový slovník UB

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud po započítání údajů za partnerské spojené podnikatele zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR (pokud nesplňuje pouze kritéria pro zařazení do kategorie drobného podnikatele), a to minimálně za dvě předchozí uzavřená účetní nebo zdaňovací období: Platná definice vychází z Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků.