NRB

NUTS

Výkladový slovník UB
Územní statistické jednotky vymezené pro účely podpory poskytované v rámci programů regionálního rozvoje EU (např. region soudržnosti NUTS 2).