NRB

Dotace

Výkladový slovník UB

Peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Forma nevratné finanční podpory, která je poskytována přímo z veřejných zdrojů, resp. z rozpočtových položek státu prostřednictvím jeho organizačních složek (tj. ministerstev nebo státních fondů) nebo z rozpočtů krajů a obcí na konkrétní projekt. NRB žádnou podporu ve formě dotací pro podnikatele neposkytuje. Zaměřuje se na poskytování návratné formy podpory prostřednictvím tzv. finančních nástrojů

Související odkazy