NRB

Intenzita veřejné podpory

Výkladový slovník UB

Jde o poměr mezi hrubým ekvivalentem podpory a čistou hodnotou investičních nákladů projektu vyjádřený v procentech. Přípustná intenzita veřejné podpory se vztahuje vždy k místu realizace projektu (ne k sídlu podnikatele), a pokud je podmínkou pro poskytnutí požadovaného typu podpory, je to uvedeno v textu příslušného programu. Bližší informace o hrubém ekvivalentu podpory se můžete dočíst v části našeho webu, který se věnuje veřejné podpoře podle nařízení Komise č. 651/2014.