NRB

Intenzita veřejné podpory

Výkladový slovník UB
Jde o poměr mezi hrubým ekvivalentem podpory a čistou hodnotou investičních nákladů projektu vyjádřený v procentech. Přípustná intenzita veřejné podpory se vztahuje vždy k místu realizace projektu (ne k sídlu podnikatele) a pokud je podmínkou pro poskytnutí požadovaného typu podpory, je to uvedeno v textu příslušného programu.