NRB

Finanční nástroj

Výkladový slovník UB

Opatření finanční podpory formou rizikového kapitálu, úvěrů či záruk. Výhodami této formy podpory jsou skutečnosti, že:

  • finanční nástroje nenarušují tržní prostředí
  • nedochází k jednorázové spotřebě zdrojů vložených do veřejné podpory (podobně jako u dotací), prostředky se vrací zpět do systému a mohou být opakovaně využity
  • získání podpory ve formě finančních nástrojů je rychlé a administrativně méně náročné (než u dotací)
  • podpora poskytovaná ve formě finančních nástrojů je dlouhodobá

Na poskytování podpory ve formě finančních nástrojů se specializuje právě naše banka. Přehled záruční podpory pro podnikatele najdete zde, přehled úvěrové podpory pak zde. Na podporu ve formě kapitálových vstupů se zaměřuje naše dceřiná společnost NRI. Přehled finančních nástrojů, které poskytujeme veřejnému sektoru, pak najdete zde.

Více informací o finančních nástrojích se můžete dočíst v článku "Finanční nástroje narozdíl od dotací nenarušují tržní prostředí".