NRB

AMSP ČR: Průlom v podpoře malých firem v obcích

autumn-idyll-g83d420975_1280
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Rok venkova 2017
28.08.2017

Jeden z důležitých cílů Roku venkova 2017, který koordinuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), je splněn. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a AMSP ČR prosadily, že vláda schválila plán na využití finančních nástrojů pro podporu živnostníků ve více jak 2 500 nerozvinutých obcích. Srovnávají se tak podmínky státní podpory, které mohly doposud čerpat pouze podnikatelé v zemědělství a lesnictví.

Aktérům Roku venkova 2017 se po několika měsících vyjednávání podařila prosadit další podpora malých podnikatelů v obcích. Na návrh ministerstva zemědělství vláda schválila plán na podporu koloniálů, řemesel, malé výroby, hospod, penzionů a dalších drobných služeb v méně rozvinutých obcích. Těchto obcí je na seznamu resortu zemědělství celkem 2 546. Jedná se o konkrétní finanční nástroje ČMZRB, která začne poskytovat zvýhodněné sedmileté úvěry do výše tří milionů korun s možným ročním odkladem splátek. Umožní jim také vyčerpat finanční příspěvek na jistinu úvěru do výše 390 tisíc Kč. K tomu ČMZRB podnikatelům pomůže s placením úroků z úvěrů, které čerpají u běžných komerčních bank, kdy za ně zaplatí až čtyři procenta z jistiny jejich úvěru. V případě nemovitého majetku ovšem nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů korun, u ostatního majetku pak 5 milionů korun.

Jedná se o důležitý průlom, kterým se prostřednictvím ČMZRB kompenzuje podpora i nezemědělským subjektům. Podnikatelé v zemědělství, lesnictví nebo rybolovu mohou totiž dlouhodobě využívat podobnou podporu od Podpůrného garančního a lesnického fondu (PGRLF). Rozšířením skupiny podnikatelů a zapojením ČMZRB se tak de facto srovnává prostředí, kdy mohou obdobnou podporu čerpat jak drobní zemědělci, tak všichni ostatní menší a střední podnikatelé na venkově. Opatření tak plní cíl vytýčený v Roce venkova 2017, a to motivovat zakládat a udržovat firmy v malých obcích, zabezpečit v nich základní obslužnost a eliminovat alespoň částečně odliv mladých lidí do měst.

Prostředky, které stát na finanční podporu malých a středních firem na venkově vydá, poskytnou resorty průmyslu, zemědělství a místního rozvoje ze svých rozpočtů, počítá se přitom také s finanční podporou ze strany jednotlivých krajů. Na peníze budou mít nárok podnikatelé z obcí, které se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností, lidé v nich mají nižší mzdy a významně v nich klesá počet obyvatel. Obec s nízkým stupněm rozvinutí se posuzuje podle sociálně-ekonomického potenciálu (koncentrace osídlení, míra nezaměstnanosti, počet podnikatelů, daňové příjmy na jednoho obyvatele), dále podle polohy obce (vzdálenost od měst a dopravní cesty), třetím kritériem je dynamika vývoje (vývoj počtu obyvatel, vývoj nezaměstnanosti, vývoj počtu podnikatelů a vývoj počtu dokončených bytů v obci).

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Dlouhodobě poukazujeme na to, že podnikání na venkově je nutno brát v širším pohledu a nekoncentrovat podporu jen na zemědělské subjekty. Obslužnost a přirozený ruch obcí zabezpečují stejně tak malé koloniály, hospody nebo řemesla. Podpora přes finanční nástroje ČMZRB je férový nástroj, který neničí prostředí na bázi přímých finančních injekcí, ale naopak motivuje firmy k aktivitě, k rozvoji podnikání a odpovědnosti. Problém venkova se tím sám o sobě nevyřeší, dalších opatření, zejména ve smyslu snížení byrokracie a regulací, je třeba učinit daleko více, ale je to krok správným směrem.“

„Schválení tohoto materiálu vnímá naše banka jako důležitý krok v soustředěné podpoře podnikatelského segmentu a jsme připraveni spustit program co nejdříve, jakmile budou dohodnuty všechny parametry chystaného produktu,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB a dodává: „Rolí ČMZRB v pozici národní rozvojové banky je podporovat rozvoj nejen malého a středního podnikání, ale právě i drobných živnostníků na venkově, kteří hrají jednu z hlavních rolí udržení života v těchto oblastech.“

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články