NRB

Nový krok k financování výzkumných projektů

Bottling,And,Packaging,Of,Sterile,Medical,Products.,Machine,After,Validation
financování výzkumných projektů podpora podnikání Technologická agentura ČR
20.03.2018

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Technologická agentura ČR (TA ČR) společně podpoří podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s výzkumným nebo inovačním záměrem. Cílem je nabídnout dofinancování jejich projektů formou zvýhodněných bankovních produktů. Svůj zájem stvrdili podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci, k němuž došlo 19. března 2018.

Spolupráce mezi ČMZRB a TA ČR bude spočívat především v propojení dotační podpory financování výzkumu a vývoje, a transferu technologií v ČR s obrátkovými nástroji, které realizuje ČMZRB společně se soukromými bankovními institucemi. „K podpoře jsou doposud využívány dotace, tj. nenávratná forma financování, ale to se dlouhodobě ukazuje jako nedostatečné. Proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s ČMZRB, která má s poskytováním tohoto druhu podpory bohaté zkušenosti,“ říká Petr Očko, předseda TA ČR, a dodává: „Zejména s ohledem na snižování objemu fondů EU po roce 2020 se zvyšuje význam těchto obrátkových finančních nástrojů jako způsobu podpory. Je nezbytné se na toto období začít připravovat i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.“

„Přispěje to k navýšení objemu prostředků na podporu výzkumu a vývoje v ČR. Přičemž část z nich se vrátí zpět do systému a může být nabídnuta dalším zájemcům. Společnými silami tak můžeme podpořit větší množství žadatelů než doposud, a to nejen z řad výzkumných agentur, ale i malých a středních podnikatelů,“ přibližuje Jiří Jirásek, generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Finanční zdroje bychom na tyto účely chtěli zajišťovat z evropských struktur, např. v rámci Investičního plánu pro Evropu.“

S ohledem na legislativní omezení v oblasti podpory výzkumu se v první fázi jedná především o koordinaci nabídky podpory malým a středním firmám. „V aktuálně vyhlášené čtvrté veřejné soutěži programu EPSILON mají žadatelé možnost vyjádřit svůj zájem o záruku nebo o úvěr ze strany ČMZRB,“ podotkl Petr Očko. „Vedle toho budeme s ČMZRB spolupracovat na nastavení systému podpory komercializace výsledků výzkumu v souvislosti se záměrem vlády, který se týká přechodu aktivit spojených s tzv. Národním inovačním fondem na ČMZRB,“ doplňuje Očko.

Kromě rozšíření portfolia produktů má spolupráce s TA ČR pro ČMZRB ještě další význam. „Naše banka v loňském roce začala plnit roli národní rozvojové banky a toto je jedním z kroků jak její nové poslání naplnit,“doplňuje Jiří Jirásek.

Posílení spolupráce mezi ČMZRB a TA ČR pozitivně vnímá i Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace. „V současné době polovina malých a středních firem není připravena investovat dále do svého rozvoje bez dotačních titulů. Po roce 2023 tyto prostředky výrazně ubydou, a proto je již dnes nutné vytvářet příležitosti pro čerpání podpory na výzkum a inovace i ve formě finančních nástrojů a motivovat podnikatele je využívat. Spolupráci mezi ČMZRB a TA ČR proto jedině vítám,“ uvádí Karel Havlíček a dodává: „Podle předběžných průzkumů je o tuto formu podpory ze strany podnikatelů zájem. Na úrovni RVVI jsme připraveni jednat o legislativních změnách, které by ČMZRB umožnily podílet se pomocí finančních nástrojů na podpoře výzkumu a inovací v rámci programů TA ČR.“

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články