NRB

NRB hostila summit evropských národních rozvojových bank sdružených v ELTI

ELTI UB
ELTI mezinárodní akce
20.10.2023

Zástupci Evropské asociace dlouhodobých investorů (ELTI) se ve dnech 19. a 20. října 2023 sešli v Praze na 11. valném shromáždění ELTI. Akci pořádala Národní rozvojová banka (NRB), která je jedním ze zakládajících členů tohoto evropského uskupení. Poprvé mu předsedal nově zvolený prezident ELTI Dario Scannapieco, generální ředitel italské národní rozvojové instituce CDP (Cassa Depositi e Prestiti). Akce se zúčastnilo téměř 50 hostů z 31 členských rozvojových institucí a zástupců, Evropské investiční banky Evropské komise, Evropského investičního fondu, Asociace dlouhodobých infrastrukturních investorů, Nordic Investment Bank či Rozvojové banky Rady Evropy

Letošní valné shromáždění ELTI bylo důležité mj. z hlediska diskuse k implementaci nové strategie (ELTI 2030), jejímž cílem je především pokračování dalšího posilování viditelnosti této asociace směrem k Evropským institucím. Cílem je též připomínat význam národních rozvojových bank, jakožto dlouhodobých investorů v rozvoji národních ekonomik. Akce byla příležitostí ke vzájemnému informování o aktuálních prioritách rozvojových bank, sdílení zkušeností z realizování evropských programů a k identifikaci společných řešení a nástrojů pro řešení důležitých, strategicky významných výzev, kterým Evropská unie čelí (jako např. dokončení ekonomického zotavení se z koronavirové pandemie, vysoké ceny energií dopadající na podniky, nedostatek pracovních sil v řadě států EU či pokračující snižování světové politické stability). Účastníci se rovněž shodli se na potřebě rozšiřování Asociace především v kontextu uvedené snahy o posilování svého vlivu v Unii.

Na závěr dvoudenní akce byla navržena nová iniciativa ELTI, a to vytvoření diskusní skupiny složené z hlavních ekonomů členů ELTI, s cílem identifikovat nové výzvy, vyplývající ze současného ekonomického a geopolitického nastavení Evropy, včetně návrhů společných přístupů a pozic, využitelných pro efektivní činnost evropských dlouhodobých investorů.

„Asociace ELTI se sešla na svém 11. valném shromáždění, aby potvrdila svůj společný závazek k inkluzivnímu finančnímu růstu v Evropě. Její členové se stávají klíčovými hráči při oživení a růstu EU a jejích partnerských zemí, usnadňují výměnu zdrojů mezi veřejným a soukromým sektorem, podporují synergie mezi členy, s cílem vytvářet inovativní a udržitelné projekty, a spolupracují s institucemi Evropské unie na realizaci různých evropských programů,“ uvedl prezident ELTI Dario Scannapieco.

Předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký, moderoval diskusní panel zaměřený na spolupráci komerčního a rozvojového bankovního sektoru, za účasti panelistů z akademického sektoru (Prof. P. Teplý, VŠE), komerčního bankovnictví (J. Haubová, KB), francouzské rozvojové banky CDC (Sophie Barbier) a slovinské rozvojové banky SID Banka (S. Š. Majdič).  V diskusi o míře využitelnosti Tomáš Nidetzký zmínil dosavadní negativní trend využívání vratných forem podpory ve srovnání s dotačními nástroji podpory. „Míra využití finančních nástrojů na celkové alokaci evropských zdrojů v minulém programovém období činila pouhá 4 %, což je velice nízko ve srovnání s průměrem EU, který činí 8 %, nemluvě o cca 12% úrovni dosažené ve Slovinsku. Bude proto nutné klást důraz na analýzy efektivnosti použití finančních nástrojů s cílem tento trend zvrátit,“ uvedl předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký.

S poměrně detailním vyhodnocením ekonomické situace České republiky, minulostí i výhledy a rolí NRB v českém kontextu seznámil přítomné ve své prezentaci také náměstek ministra financí Marek Mora, což bylo účastníky Asociace velmi vítáno.

***

ELTI (Evropská asociace dlouhodobých investorů) sdružuje 31 členů z 23 členských států EU, 2 kandidátských států a 2 mezinárodních finančních institucí. Evropská investiční banka (EIB) působí v ELTI jako stálý pozorovatel. Cílem sdružení ELTI je podporovat dlouhodobé investice v úzkém souladu s cíli a iniciativami Evropské unie, tak, aby podpořila dlouhodobě udržitelný, chytrý a inkluzivní růst růst a vytváření pracovních míst. Celková bilanční suma členů ELTI ve výši 2,7 bilionu EUR činí tuto asociaci jako klíčovou při financování evropské ekonomiky, občanů a veřejné infrastruktury.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

internet-gd0707d298_1280

Omezení webové aplikace banky

Vážení klienti, rádi bychom Vás upozornili, že ve středu 9. srpna 2017 v době od 12.00 do 20.00 hodin proběhne plánovaná údržba naší webové aplikace a z tohoto důvodu může docházet k jejímu...