NRB

Finanční nástroje sehrají podstatnou úlohu i na poli vědy a výzkumu

analysis-g05d989d9f_1280
finanční nástroje podpora vědy a výzkumu
15.11.2017

Ve Slovanském domě v Praze dnes v rámci Týdne podnikání proběhl seminář s názvem Finanční nástroje a jejich budoucnost, který pořádala Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Dorazilo na něj šest desítek posluchačů z řad podnikatelů, zástupců finančního sektoru, státní správy a studentů.

Finanční nástroje představují dlouhodobě udržitelnou a stabilní formu podpory pro malé a střední podnikatele, která nenarušuje tržní prostředí. Největší zkušenosti s jejich poskytováním má na českém trhu právě ČMZRB. Její generální ředitel a předseda představenstva Jiří Jirásek ve svém vystoupení zmínil, že od roku 1992 již poskytli 26 tisíc záruk pro 15 tisíc klientů a 7 400 zvýhodněných úvěrů pro 7 tisíc klientů. A jsou to právě finanční nástroje, které mohou dosahovat až desetinásobného pákového efektu, protože z jedné miliardy korun investovaných do této formy podpory lze iniciovat investice až v objemu 10 miliard korun.

Petr Očko, předseda TA ČR, k tomu doplnil, že finanční nástroje Evropské unie vyvolají multiplikační efekt ještě větší. A přestože se TA ČR doposud zaměřoval hlavně na poskytování dotací, uvědomuje si, že se do budoucna právě bez finančních nástrojů neobjede. Proto v tomto roce navázal spolupráci s ČMZRB a k dofinancování projektů nabízí klientům prostřednictvím programů EPSILON a THÉTA produkty od této banky.

V době, kdy komerční banky poskytují malým a středním podnikatelům úvěry s nízkou úrokovou sazbou v rozmezí 2 – 3 %, mají podle Karla Havlíčka, předsedy AMSP, z finančních nástrojů největší význam záruční programy. Zvýhodněné úvěry pak podle něj dávají smysl hlavně u projektů, které jsou pro komerční sektor více rizikové, například třeba k financování aktivit podnikatelů na venkově.

Posledním vystupujícím pak byl Stanislav Němeček, majitel společnosti Raptech, který se na finanční nástroje podíval očima podnikatele. V jeho případě sehrály klíčovou úlohu několikrát. Především při pořizování nových strojů, kdy urychlily rozvoj firmy, tím mu umožnily obstát v konkurenčním boji a pomohly v dalším technologickém vývoji.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články