NRB

I. ročník konference Banky a obce

microphone-g9241bad8f_1280
konference Banky a obce
30.06.2016

Na začátku měsíce června proběhl v prostorách České národní banky I. ročník konference s názvem Banky a obce. Na této konferenci společně se zástupci z MMR, MV, Svazu měst a obcí a dalších vystoupil i generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se svou prezentací týkající se spolupráce banky s komunálním sektorem.

Současnou produktovou nabídku komerčních bank pro potřeby měst a obcí zhodnotil GŘ ve svém vystoupení jako velmi dobrou. Zároveň k problematice financování tohoto segmentu připomněl přínos ČMZRB nabídkou produktů určených k financování projektů rizikovějšího charakteru a projektů menšího rozsahu, které nemusí být pro komerční banky příliš zajímavé. ČMZRB díky svým produktům přináší tomuto segmentu další příležitosti jak jejich plány přeměnit v realitu a tím i  zlepšit kvalitu života v obcích.

Celé shrnutí konference naleznete na odkazu Konference banky a obce a odkaz na video s rozhovory účastníků zde (rozhovor s generálním ředitelem od stopy 3min19s).

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Bankovky EUR a CZK m

Kapitál ČMZRB se zvýší o 500 mil. Kč

Dne 1. 11. 2016 proběhlo jednání valné hromady Českomoravské záruční rozvojové banky, a.s., na kterém bylo schváleno navýšení základního kapitálu banky o 500 mil. Kč. Základní kapitál banky bude nově...