NRB

Jednání valné hromady ČMZRB

spolupráce 696×576
Valná hromada
28.04.2016

Dne 26. 4. 2016 se konalo jednání valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Akcionář banky, kterým je Česká republika, jenž je zastupována Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu, schválil výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2015.  Byly též schváleny změny ve složení dozorčí rady banky. Novými členy dozorčí rady ČMZRB se stali Ing. Pavel Kysilka, CSc., a JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D., náměstkyně ministra financí. Členství v dozorčí radě ukončil náměstek ministra financí Ing. Jan Gregor.

K dalším důležitým rozhodnutím valné hromady patří schválení návrhu na účast banky na spolufinancování podpor pro podnikatele a rozvoj obcí. Akcionář též rozhodl o auditorovi banky pro období let 2016 – 2019, kterým bude firma KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

ČMZRB poskytla v roce 2015 historicky nejvyšší roční objem záruk (6,9 mld. Kč), které usnadnily více než 2 700 malým a středním podnikatelům získávání investičních i provozních úvěrů. Rozšířil se okruh bank zapojených do realizace záručního programu. K jeho dalšímu zdárnému průběhu bude přispívat i protizáruka Evropského investičního fondu. Banka se tímto způsobem jako první v České republice zapojila do využívání prostředků Evropského fondu pro strategické investice, jehož prostřednictvím chce Evropská komise povzbudit investiční aktivitu v EU.

Vláda ČR v listopadu 2015 schválila klíčový program pro využívání finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nazvaný EXPANZE. Záruky a zvýhodněné úvěry kombinované v hospodářsky méně rozvinutých regionech s finančními příspěvky na úhradu úroků umožní značné části malých a středních podnikatelů snáze a za výhodnějších podmínek získat bankovní úvěry pro zahájení či rozvoj jejich podnikání.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články