NRB

ČMZRB se stala akcionářem Evropského investičního fondu

bank-gd2a4918ad_1280
Evropský investiční fond
23.02.2017

Českomoravská záruční a rozvojová banka nakoupila akcie Evropského investičního fondu v hodnotě 3 milionů eur a stala se jeho minoritním akcionářem. Prohloubila tak spolupráci s klíčovou institucí EU, která je přímo zaměřená na financování sektoru malého a středního podnikání. ČMZRB díky tomuto kroku bude mít možnost podílet se na přípravě evropských programů na podporu tohoto odvětví a prosazovat tak zájmy českých podnikatelů.

Od poloviny února je Českomoravská záruční a rozvojová banka akcionářem Evropského investičního fondu, jehož hlavním posláním je podpora drobného, malého a středního podnikání v Evropě a který rovněž spravuje prostředky tzv. Junckerova balíčku. „Díky tomuto kroku se budeme rychleji dostávat ke klíčovým informacím, které se týkají podpůrných programů EU a které budou mít zásadní dopad na financování veřejného a soukromého sektoru,“ popisuje výhody Jiří Jirásek, generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Zároveň tak budeme mít možnost podílet se na přípravě evropských programů podporujících malé a střední podnikatele a prosazovat zájmy ČR. Díky tomu také budeme schopni rychleji připravit konkrétní programy pro naše podnikatele.“

Českomoravská záruční a rozvojová banka se nákupem akcií v nominálně hodnotě 3 milionů eur stala jedním z 31 minoritních akcionářů, které tvoří banky a finanční instituce jednotlivých členských států EU. Necelých 60 % akcií drží Evropská investiční banka a přes 28 % Evropská unie reprezentovaná Evropskou komisí.

Prohloubení spolupráce mezi ČMZRB a EIF také znamená přiblížení se k evropským strukturám a většímu využívání finančních nástrojů. „Je vysoce pravděpodobné, že ve střednědobém období dojde ke změně poměru mezi využíváním podpory formou finančních nástrojů, tzn. úvěry, záruky, kapitálové vstupy apod., na úkor dotací. Evropská komise se dlouhodobě snaží podporovat návratnou formu podpory, a to ze dvou důvodů. První je ten, že lze očekávat pokles prostředků na přerozdělování, třeba jen proto, že EU ztratí jednoho ze svých největších přispěvovatelů – Velkou Británii. Druhý důvod spočívá v tom, že využívání finančních nástrojů má pro ekonomiku daleko větší přínos než jednorázové dotace,“ upozorňuje Jiří Jirásek.

Spolupráce mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Evropským investičním fondem začala v roce 2003, kdy čerpala protizáruku k portfoliu záruk ve výši 3 mld. Kč, a pokračovala ve stejné podobě i v roce 2006. V červenci 2015 pak ČMZRB získala v rámci programu COSME protizáruku EIF, která jí umožňuje z prostředků z tzv. Junckerova balíčku podpořit v období do konce roku 2018 úvěry malých podnikatelů ve výši 15 mld. Kč.

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020).

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články