NRB

Aktivizace Českomoravské záruční a rozvojové banky

list-g1cc5b78c8_1280
strategie
18.10.2016

Dne 17. 10. 2016 schválila vláda materiál „Aktivizace ČMZRB jako národní rozvojové banky“, který byl předložen ministrem průmyslu a obchodu.

Materiál je reakcí na programové prohlášení vlády a na aktuální vývoj na evropské úrovni, zejména pak na Investiční plán pro Evropu, tzv. Junckerův balíček. Zdůrazňuje potřebu existence národní finanční rozvojové instituce, ve kterou se následně na základě připravovaného projektu začne Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., transformovat. Banka se také bude podílet na realizaci připravované Národní investiční strategie — investičního plánu České republiky, který bude definovat potřeby a priority jednotlivých rezortů. Materiál rovněž počítá s přípravou věcného záměru návrhu zákona o národní rozvojové bance.

„Aktivizace ČMZRB, kterou vláda schválila na včerejším zasedání, přestavuje zásadní impuls pro další směřování banky. Potvrzuje postupně rostoucí úlohu finančních nástrojů v realizaci opatření hospodářské politiky státu. Jsme na počátku kvalitativně nové etapy rozvoje banky.“ hodnotí význam rozhodnutí vlády předseda představenstva banky, Ing. Jiří Jirásek.

Prvním krokem na nové cestě bude zpracovat do poloviny příštího roku projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., na národní rozvojovou banku, jehož součástí by měla být i příprava zákona o národní rozvojové bance. Souběžně zahájí ministerstva přípravu Národní investiční strategie – investičního plánu České republiky s plánovaným ukončením v  druhé polovině roku 2017.

Vznik národní rozvojové banky je dlouhodobým projektem, který by měl umožnit efektivnější využívání veřejných prostředků a zvýšení podílu podpor poskytovaných na základě principů sdílení rizika mezi veřejným a soukromým sektorem a návratnosti investovaných veřejných prostředků.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

microphone-g9241bad8f_1280

Evropský obchodní summit

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se zúčastnil dne 1. června 2016 v Bruselu 16. ročníku Evropského obchodního summitu (European Business Summit) s podtitulem: „Společně pro lepší budoucnost“, pořádaným Evropskou investiční bankou....