NRB

Zdroje EFSI lze účinně využít i pro rozvoj regionů

Bankovky EUR a CZK m
Evropský fond pro strategické investice rozvoj regionů
06.04.2017

Zvýšit povědomí o možnostech využití Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) ze strany českých municipalit bylo cílem odborné diskuse uspořádané a moderované místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou. Setkání mj. za účasti viceprezidenta Evropské investiční banky (EIB) V. Hudáka, výkonného ředitele EFSI W. Molterera a generálního ředitele ČMZRB Jiřího Jiráska proběhlo v Praze 30. března 2017. Diskutující se kromě jiného shodli na tom, že pro úspěšné využívání zdrojů EFSI je klíčová úloha národních zprostředkovatelů, resp. národních rozvojových bank.

Česká republika v současnosti nepatří mezi státy využívající část Junckerova balíčku známou pod názvem „Nástroj pro infrastrukturu (Infrastructure Investment Window – IIW). Každopádně v diskusi zaznělo, že pro jeho úspěšné využívání je potřeba sdružovat místní a regionální subjekty tak, aby byly schopny úspěšně předkládat dostatečně velké projekty. Dle diskutujících je nutností též snižování administrativní zátěže požadované Evropskými institucemi. Na straně předkladatelů projektů je vhodné věnovat pozornost získávání více zdrojů pro financování jednoho projektu (tzv. blending). Ve strategické rovině využití EFSI je klíčová silná politická podpora (strong political ownership), resp. jasně definovaná investiční strategie státu. P. Telička se v tomto kontextu vyslovil pro silného partnera na národní úrovni, jako by byl např. vznik „českého programu pro strategické investice“.

Viceprezicent EIB (a bývalý ministr slovenské vlády) V. Hudák přiblížil rozsah činnosti a kapacit EIB a na příkladu velmi aktivního polského přístupu uvedl, že zdroje EIB lze velmi účinně využívat pro masivní rozvoj regionů. Projevil rovněž zájem pokračovat a posílit stávající spolupráci s ČMZRB, a to i v oblasti poradenství. W. Molterer (v minulosti též člen rakouského kabinetu) popsal pilíře EFSI a zdůraznil, že spíše než jako rigidní fond má EFSI fungovat jako platforma flexibilně reagující na nové požadavky. Zmínil též, že pro úspěšné využívání EFSI je klíčová úloha národních zprostředkovatelů, tedy např. národních rozvojových bank.

Generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek prezentoval účastníkům z řad odborné veřejnosti dosavadní dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s EIB při podpoře obcí a aktuální stav spolupráce ČMZRB s Evropským investičním fondem (EIF) v rámci využití EFSI. Zmínil také rostoucí důležitost finančních nástrojů, a to zejména v příštím programovacím období.

Mezi panelisty byly mimo jiné i zástupkyně města Brna a města Plzně. Důležitým aspektem z jejich pohledu je velmi dlouhá příprava projektů. Tzv. investiční proces v ČR trvá průměru 13 – 15 let. Dílčím problémem je pak zejména zdlouhavé stavební řízení, což významně ztěžuje předkládání projektů v omezeném programovém období.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

microphone-g9241bad8f_1280

Evropa jako investiční destinace

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se dne 6. dubna 2016 zúčastnil konference v Bruselu s názvem „Evropa jako investiční destinace“, na které rovněž vystoupili předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker...