NRB

Vláda rozhodla o integraci České exportní banky a Národní rozvojové banky

Integrace NRB a ČEB UB
integrace NRB a ČEB
30.11.2023

Česká exportní banka (ČEB) se stane dceřinou společností Národní rozvojové banky (NRB). O zahájení integrace obou státem vlastněných bank rozhodla dnes vláda.

Česká republika disponuje dvěma bankovními institucemi, NRB a ČEB, které dosud působí samostatně. Jedním ze strategických cílů vlády je, aby se Národní rozvojová banka stala významnějším součástí hospodářské politiky a silným partnerem pro podporu malých a středních podniků, ale i hráčem v oblasti výstavby infrastruktury, zelené tranzice a digitalizace, jak je tomu u obdobných společností ve vyspělých konkurenčních ekonomikách.

Zásadní překážkou k nastartování tohoto procesu je omezené kapitálové vybavení NRB. Vláda proto hledala cestu jak významně navýšit úvěrovou a záruční kapacitu NRB tak, aby nezatížila státní rozpočet. Řešení přinese integrace ČEB a NRB do jedné skupiny, a to s ČEB jako 100% dceřinou společností NRB. Tento krok by měl být realizován v horizontu 12-18 měsíců. Po dobu integrace budou obě banky i nadále působit samostatně.

Dnešní rozhodnutí vlády je prvním krokem k vybudování silné bankovní skupiny pro podporu malých a středních podniků, exportu a financování infrastrukturních projektů. Integrace ČEB a NRB přinese nejen výrazné zvýšení úvěrové kapacity NRB o desítky miliard, ale i jednotné strategické řízení obou bank a nákladovou optimalizaci v řádech desítek miliónů korun ročně,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. „Důležité je zdůraznit, že integrace bank žádným způsobem nezatíží státní rozpočet,“ doplnil.

Tím, že se ČEB stane 100% dceřinou společností NRB, posílí tak kapitál NRB o 7 až 8 miliard Kč, a umožní navýšení okamžité úvěrové kapacity NRB až o 30 miliard korun (případně navýšení záruční kapacity o vyšší řády desítek miliard korun) – to vše bez dodatečných nároků na státní rozpočet. NRB a ČEB budou v rámci bankovní skupiny také koordinovat své strategické aktivity a optimalizovat procesy i oblast IT s cílem dosáhnout ročně až 80 mil. Kč provozních úspor.

„Chceme ještě více posílit spolupráci mezi NRB a českými podniky. Díky tomu znásobíme objem podpory, který prostřednictvím moderních finančních nástrojů poskytujeme. Zároveň je důležité, aby ČEB i nadále plnila svou specializovanou roli v oblasti podpory exportu v souladu s novou Exportní strategií ČR,“ komentoval dnešní rozhodnutí vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že spojení obou bank navíc přinese úspory pro státní rozpočet. „Musíme se připravit na to, aby Česko nebylo závislé na evropských dotacích. Posílení úvěrové a záruční kapacity NRB je jednou z důležitých cest, jak toho dosáhnout.

NRB by v budoucnosti měla daleko více promlouvat do oblastí jako je např. financování veřejné infrastruktury s důrazem na podporu regionů,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Zahájení integračního procesu Národní rozvojové banky s Českou exportní bankou je důležitým krokem v probíhající transformaci banky v plnohodnotnou rozvojovou bankou evropského formátu. Integrace s ČEB vytváří předpoklady pro to, aby NRB mohla významně navýšit svoji kapacitu pro poskytování záruk a zvýhodněných úvěrů a přinese i řadu synergických efektů, zejména v oblasti správy společnosti, regulace a obchodního modelu. Výhodou bude také zvýšení komfortu pro klienty obou bank v podobě rozšíření portfolia produktů, nižší administrativy, usnadnění komunikace a vytvoření komplementárních produktů a služeb,“ uvádí Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky.

Daniel Krumpolc, předseda představenstva České exportní banky doplňuje: „Ve spolupráci s Ministerstvem financí jako majoritním akcionářem se za uplynulé dva roky podařilo exportní banku transformovat v moderní a ziskovou instituci, která doplňuje komerční bankovní sektor a nabízí českým vývozně orientovaným podnikům řešení šitá na míru při jejich expanzi na zahraniční trhy. Zahájení integračního procesu s NRB umožní maximalizovat kapitál banky ve prospěch posunu české ekonomiky v ekonomiku postavenou na inovacích, přidané hodnotě a finálních produktech.“

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

spolupráce 696×576

Jednání valné hromady ČMZRB

Dne 26. 4. 2016 se konalo jednání valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Akcionář banky, kterým je Česká republika, jenž je zastupována Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj...