NRB

EIB podpoří ČMZRB v rámci podpory poradenských služeb (EIAH)

Novinky 2 UUB
poradenství
24.11.2020

Dne 23. listopadu 2020 se konala videokonference mezi generálním ředitelem ČMZRB Jiřím Jiráskem a viceprezidentkou EIB, zodpovědnou za agendu poradenských služeb, paní Lilyanou Pavlovou. Diskuse se týkala jak dosavadních, tak budoucích možných okruhů spolupráce, která trvá již více než 20 let. Záměrem bylo též slavnostním podpisem stvrdit v červnu 2020 uzavřenou dohodu o spolupráci v oblasti rozvoje a implementace investičních poradenských služeb, vytvořenou v rámci platformy EIAH – Centra evropského investičního poradenství (European Investment Advisory Hub). Primárním cílem tohoto nového směru spolupráce s EIB je podpora činnosti nově vzniklého Odboru rozvoje obchodu.

Prioritními sektory pro realizaci investičních projektů jsou obnovitelné zdroje energie, doprava, cirkulární a digitální ekonomika. Podpora infrastrukturních investic, spolu s podporou českých regionů a municipalit je jednou ze zásadních priorit ČMZRB pro příští období. Poradenská spolupráce s EIB má usnadnit identifikaci a implementaci investičních podporujících udržitelný rozvoj České republiky, a zároveň má přispět k naplňování environmentálních strategií samotné EIB.

Tiskovou zprávu v původním znění najdete zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Novinky peníze UB

Projekt Czech Local Visibility Events

Centrum pro regionální rozvoj ČR vydalo mimořádné číslo svého newsletteru, ve kterém se zaměřilo na projekt Czech Local Visibility Events české sítě Enterprise Europe Network. Do tohoto projektu je zapojena i...