NRB

EIB podpoří ČMZRB v rámci podpory poradenských služeb (EIAH)

Novinky 2 UUB
poradenství
24.11.2020

Dne 23. listopadu 2020 se konala videokonference mezi generálním ředitelem ČMZRB Jiřím Jiráskem a viceprezidentkou EIB, zodpovědnou za agendu poradenských služeb, paní Lilyanou Pavlovou. Diskuse se týkala jak dosavadních, tak budoucích možných okruhů spolupráce, která trvá již více než 20 let. Záměrem bylo též slavnostním podpisem stvrdit v červnu 2020 uzavřenou dohodu o spolupráci v oblasti rozvoje a implementace investičních poradenských služeb, vytvořenou v rámci platformy EIAH – Centra evropského investičního poradenství (European Investment Advisory Hub). Primárním cílem tohoto nového směru spolupráce s EIB je podpora činnosti nově vzniklého Odboru rozvoje obchodu.

Prioritními sektory pro realizaci investičních projektů jsou obnovitelné zdroje energie, doprava, cirkulární a digitální ekonomika. Podpora infrastrukturních investic, spolu s podporou českých regionů a municipalit je jednou ze zásadních priorit ČMZRB pro příští období. Poradenská spolupráce s EIB má usnadnit identifikaci a implementaci investičních podporujících udržitelný rozvoj České republiky, a zároveň má přispět k naplňování environmentálních strategií samotné EIB.

Tiskovou zprávu v původním znění najdete zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

hook-gffae5ce63_1280

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky dne 25. dubna 2017 byla schválena výroční zpráva za rok 2016 a změna stanov banky. Rok 2016 byl pro...