Centrum pro regionální rozvoj ČR vydalo mimořádné číslo svého newsletteru, ve kterém se zaměřilo na projekt Czech Local Visibility Events české sítě Enterprise Europe Network. Do tohoto projektu je zapojena i Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., jako jeden z partnerů, jejichž aktivity se zaměřují na podporu malých a středních podnikatelů.

Pod mottem „Společně pro úspěch vašeho podnikání“ se spojilo více než třicet institucí, které hodlají prohloubit vzájemnou spolupráci v oblasti poradenství a podpor pro zmíněný segment podnikatelů a jejichž cílem je zvýšit povědomí o své činnosti mezi firmami.

V mimořádném čísle newsletteru naleznete seznam všech partnerů projektu s přehledem jimi konaných akcí, vydávaných publikací či projektů připravovaných na druhou polovinu letošního roku.