NRB

V Praze proběhlo jednání evropských rozvojových bank

microphone-g9241bad8f_1280
NEFI
29.12.2016

Českomoravská záruční a rozvojová banka se po dvou letech opět stala hostitelskou společností workshopu a jednání stálé pracovní skupiny NEFI, tj. Sítě evropských finančních institucí zaměřených na podporu malého a středního podnikání. Setkání rozvojových bank proběhlo ve dnech 1. – 2. prosince 2016 v Praze a předmětem diskuse se staly především finanční nástroje.

Dvoudenního jednání, jež zahájil generální ředitel ČMZRB pan Jiří Jirásek, se zúčastnili členové NEFI ze 13 evropských zemí a společně sdíleli své zkušenosti s přípravou finančních nástrojů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Z diskuse vyplynulo, že implementace strukturálních fondů je výrazně komplikovanější než např. implementace nástrojů spolufinancovaných v rámci tzv. Investičního plánu pro Evropu. Nicméně i přes obtíže spojené s nastavením procesních pravidel již řada zemí úspěšně využívá finanční prostředky z programovacího období 2014 – 2020 prostřednictvím finančních nástrojů. Nejvyšší podíl (10 %) na využívání prostředků strukturálních fondů se předpokládá v Maďarsku.

Další jednání členů NEFI proběhne v polovině února 2017 v Bruselu, hostitelskou bankou bude tentokrát německá KfW.

Meeting of European Development Banks in Prague

After two years, the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank once again hosted the workshop and permanent working group meeting of the Network of European Financial Institutions for SME support (NEFI), held in Prague on the 1st and 2nd of December, 2016. The discussion focused in particular on the topic of financial instruments.

At the two-day meeting opened by the CEO Mr. Jiří Jirásek participated members from 13 European countries. Meeting participants were mutually sharing their experiences with the preparation of financial instruments financed by the European structural and investment funds. The discussion showed that the implementation of structural funds is much more complicated than the implementation of instruments co-financed in the frame of the so-called “Investment plan for Europe”.

However, despite the difficulties associated with the set-up of procedural rules a number of countries have already successfully utilized funds allocated to the programming period of 2014-2020 through the implementation of financial instruments. The largest share (10%) of them on structural funds utilization is assumed to be in Hungary.

Next NEFI members‘ meeting is going to take place in February 2017 in Brussels, this time hosted by the German KfW.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

microphone-g9241bad8f_1280

Zájem o zkušenosti ČMZRB

Dne 13. září 2016 se v běloruském Minsku konala mezinárodní konference zaměřená na sdílení zkušeností z využití finančních nástrojů v podpoře malého a středního podnikání. Akci pořádalo Republikové centrum pro...