NRB

Ohlédnutí za konferencí „25 let podpory podnikání v ČR a její budoucnost“

microphone-g9241bad8f_1280
konference
13.06.2017

Při příležitosti oslav 25 let od založení Českomoravské záruční a rozvojové banky proběhla ve Slovanském domě v Praze v úterý 6. června 2017 konference „25 let podpory podnikání v ČR a její budoucnost“. Vystoupili na ní např. ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr zemědělství Marian Jurečka, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a zástupci zájmových sdružení a bankovních institucí. Poslechnout si je přišlo více než dvě stě podnikatelů, zástupců finančního sektoru a státní správy .

Malí a střední podnikatelé dlouhodobě hrají klíčovou roli v rozvoji českého hospodářství. Dnes se téměř 55 % podílí na tvorbě HDP a téměř z 60 % přispívají k zaměstnanosti v podnikatelské sféře. Podle Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády, by měl být tento podíl ještě vyšší, protože MSP například dobře reagují na výkyvy v ekonomice, a zdůraznil tak důležitost jejich další podpory. S tím souhlasil i Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy, když upozornil na jejich podstatnou roli ve vztahu k velkým podnikům. Oproti nim je sektor MSP totiž daleko pružnější a inovativnější.

To, co tento segment ale naopak tíží, je vysoká administrativní náročnost běžného provozu daná velkým množstvím zákonů, nařízení, vyhlášek, jejich častých změn, o nichž se ve svém vystoupení zmínil jak Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, tak Zdeněk Čech, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR.

Budoucnost jsou finanční nástroje
ČMZRB za dobu svého působení na trhu svými programy podpořila více než 34 000 tisíc malých a středních firem, a to především tím, že jim poskytla zvýhodněné záruky či úvěry. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček na dané programy MPO podporující MSP upozornil a vyzdvihl také úspěšnou a efektivní spolupráci mezi svým resortem a ČMZRB. V závěru také přiblížil budoucí možnosti státu v oblasti podpory firem. „S ohledem na zvyšující se výkonnost naší ekonomiky se dá očekávat odklon od dotačních forem podpory ve prospěch finančních nástrojů, které mají na rozdíl od dotací multiplikační a revolvingový efekt,“ uvedl ministr.

Finanční nástroje plánuje využít pro svůj připravovaný program na podporu podnikání na venkově také Marian Jurečka, ministr zemědělství. Tento program vzniká ve spolupráci s AMSP a jeho důležitost zmínil ve svém vystoupení rovněž její předseda Karel Havlíček. Finanční nástroje hodlá využít i ministerstvo pro místní rozvoj. „Počítáme, že v tomto období budeme investovat formou finančních nástrojů 14 miliard korun,“ uvedla Karla Šlechtová.

ČMZRB partnerem komerčních bank
ČMZRB měla po celých 25 let na trhu své místo a díky probíhající transformaci na národní rozvojovou banku mít stále bude. Její úloha se prohlubuje i ve vztahu k Evropské unii. Jak zmínil Vazil Hudák, viceprezident EIB, národní rozvojové banky jsou totiž klíčové nejen pro samotnou zemi, ale také jako partner pro evropské instituce.

Její důležitost na trhu vnímá i samotný komerční sektor. Zástupci vystupujících bank, tj. člen představenstva ČSOB Petr Knapp, člen představenstva Raiffeisenbank Rudolf Rabiňák, a člen představenstva Komerční banky Vladimír Jeřábek, se shodli na tom, že ČMZRB je důležitým subjektem na trhu a i partnerem pro ně samotné.

Přednášky ke stažení:
Jiří Jirásek, předseda představenstva ČMZRB
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory
Rudolf Rabiňák, místopředseda představenstva Raiffeisenbank
Vladimír Jeřábek, člen představenstva KB
Petr Knapp, člen představenstva ČSOB
Ivo Škrabal, člen představenstva ČMZRB
Zdeněk Čech, ekonomický poradce Zastoupení EK v ČR

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články