NRB

Dotace pro podnikatele křiví trh. Zvýhodněné úvěry a záruky jsou férovější

shutterstock_250016209
dotace zvýhodněné úvěry zvýhodněné záruky
15.03.2017

Doba masivní dotační podpory pomalu končí, a to i ve střední a východní Evropě. Příkladem může být Junckerův investiční plán pro Evropu, který už pracuje pouze s finančními nástroji, to znamená s návratnou formou financování. Institucí, která by měla na českém trhu tyto finanční nástroje poskytovat, bude Národní rozvojová banka, v niž se nyní transformuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ta má právě s poskytováním podpory malým a středním podnikatelům ve formě finančních nástrojů bohaté zkušenosti.

ČMZRB dnes spolupracuje hlavně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, po ukončení procesu transformace na Národní rozvojovou banku by měla sloužit k realizaci hospodářské politiky celé vlády, a to za předpokladu, že se rozhodne podporovat určitou oblast (např. věda a výzkum, sociální podnikání, podnikání na venkově apod.) právě prostřednictvím finančních nástrojů.

Více o problematice dotací vs. finančních nástrojů a úloze Národní rozvojové banky se dočtete v rozhovoru s Jiřím Jiráskem, generálním ředitelem ČMZRB, ve vydání E15 z 15. března 2017.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Bankovky EUR a CZK m

Kapitál ČMZRB se zvýší o 500 mil. Kč

Dne 1. 11. 2016 proběhlo jednání valné hromady Českomoravské záruční rozvojové banky, a.s., na kterém bylo schváleno navýšení základního kapitálu banky o 500 mil. Kč. Základní kapitál banky bude nově...