NRB

ČMZRB pořádá konferenci „25 let podpory podnikání v ČR a její budoucnost“

microphone-g9241bad8f_1280
25 let podpory podnikání v ČR a její budoucnost
24.04.2017

 

ÚČAST NA KONFERENCI JE ZDARMA

Program konference:

12:00 – 13:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

13:00 – 14:20 PODPORA PODNIKÁNÍ Z POHLEDU BUDOUCÍHO VÝVOJE A ROLE ČMZRB
Českomoravská záruční a rozvojová banka vznikla před 25 lety s cílem zaměřit se na podporu malého a středního podnikání. Jak se její role za poslední čtvrtstoletí vyvinula a kam dále směřuje? Do jaké podoby se transformuje? Jak si dnes stojí malí a střední podnikatelé? Potřebují být stále vládou podporováni? A v jaké formě? Jaké nové programy jsou pro ně přichystané?

Vystoupí:
Jiří Jirásek, předseda představenstva ČMZRB
Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády

14:20 – 15:10 PODPORA PODNIKÁNÍ VE MĚSTECH A NA VENKOVĚ
ČMZRB se přeměňuje v národní rozvojovou banku, tj. banku celé vlády. Jaká ministerstva a instituce ve spolupráci s ní už dnes připravují programy na podporu podnikání? Jaká bude jejich konkrétní podoba? Proč je dobré využít finanční nástroje a nikoliv jednorázové dotace? Jaká podpora se připravuje pro podnikatele v Praze a na venkově? A jaké nástroje má připravené EIB na podporu podnikatelů?

Vystoupí:
Marian Jurečka, ministr zemědělství
Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky HMP
Vazil Hudák, viceprezident EIB

15:10 – 15:40 COFFEE BREAK

15:40 – 16:30 PODPORA PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ
Podpora podnikání je jednou z činností, jíž se zabývá i řada zájmových sdružení. Proč se potřebují podnikatelé ještě dnes družit? Co jim to přináší? Jaké ekonomické faktory nejvíce ovlivňují jejich byznys? Překonali uvolnění měnového kurzu, k němuž došlo v dubnu letošního roku? Jak se vyrovnají s odchodem Velké Británie z EU? Co dnes malé a střední podnikatele především tíží a v čem naopak tkví příležitosti pro jejich další rozvoj?

Vystoupí:
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory
Karel Havlíček, předseda AMSP
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

16:30 – 17:30 PODPORA PODNIKÁNÍ Z POHLEDU BANKOVNÍHO SEKTORU
S nedostatkem vlastních prostředků na realizaci svých nápadů se nepotýkají pouze začínající podnikatelé. Jakým způsobem dnes malí a střední podnikatelé řeší financování svých projektů? O jaké produkty je největší zájem? Je možné využít běžnou banku i na zisk finančních prostředků z evropských struktur? A proč je pro běžné komerční banky důležité mít vedle sebe partnera v podobě ČMZRB?

Vystoupí:
Rudolf Rabiňák, člen představenstva Raiffeisenbank
Petr Knapp, člen představenstva ČSOB
Vladimír Jeřábek, člen představenstva KB
Ivo Škrabal, člen představenstva ČMZRB

17:30 – 17:45 VYHODNOCENÍ PODPORY PODNIKÁNÍ V EU
Jakou roli hraje Evropská unie v podnikání nejen českých podnikatelů? Evropská komise zpracovala studii o podpoře podnikání v EU a její výsledky představí v rámci tohoto bloku.

Vystoupí:
Zdeněk Čech, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR 

17:45 – 18.00 ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Jiří Jirásek, předseda představenstva ČMZRB

18:00 – 20:00 VEČERNÍ KOKTEJL

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články