NRB

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

hook-gffae5ce63_1280
výroční zpráva
25.04.2018

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 24. dubna 2018 byla schválena výroční zpráva za rok 2017, finanční a obchodní plán na rok 2018 a strategie banky v letech 2018 – 2020. Vedle toho akcionář odvolal člena dozorčí rady Tomáše Novotného, a to v souvislosti s ukončením jeho působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Do dozorčí rady opětovně jmenoval Roberta Szurmana a do Výboru pro audit Milana Nováka.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytla v roce 2017 malým a středním podnikům záruky v objemu téměř 9 miliard korun a zaručila se tak za úvěry ve výši 12,8 miliardy korun. Zároveň na rozvoj podnikatelského sektoru a obcí poskytla zvýhodněné úvěry v objemu 357 milionů korun. Podrobné a další informace naleznete ve výroční zprávě za rok 2017, která je k dispozici zde.

Akcionář zároveň odvolal z dozorčí rady JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D., s účinností od 24. dubna 2018, a to v souvislosti s ukončením jeho působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Do dozorčí rady opětovně jmenoval státního tajemníka MPO JUDr. Ing. Roberta Szurmana s účinností od 29. dubna 2018. Do Výboru pro audit byl rovněž s účinností od 29. dubna 2018 znovu jmenován jeho současný předseda Ing. Milan Novák.

Vizí ČMZRB pro roky 2018 – 2020 je, že bude i nadále působit jako národní rozvojová banka, která se řídí zákonem o bankách a která efektivním způsobem zavádí, využívá a spravuje finanční nástroje ve prospěch segmentu malých a středních podnikatelů. Zároveň je znalostním centrem pro oblast této návratné formy podpory a partnerem pro evropské organizace a národní instituce jak na centrální, tak regionální úrovni. Svým flexibilním přístupem dokáže rychle reagovat na vývoj ekonomiky a efektivně přizpůsobuje programy podpory konkrétnímu sektoru.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRB_696x576

Představenstvo ČMZRB je kompletní

Dozorčí rada Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) jmenovala na svém zasedání dne 18. 8. 2020 třetího člena představenstva. Představenstvo ČMZRB je tak opět kompletní. Předsedu představenstva a generálního ředitele...

EA7A4451

Jiří Jirásek zvolen do představenstva AMSP

Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., byl dne 25. 2. 2016 zvolen za člena představenstva Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků České republiky...