NRB

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

hook-gffae5ce63_1280
výroční zpráva
25.04.2018

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 24. dubna 2018 byla schválena výroční zpráva za rok 2017, finanční a obchodní plán na rok 2018 a strategie banky v letech 2018 – 2020. Vedle toho akcionář odvolal člena dozorčí rady Tomáše Novotného, a to v souvislosti s ukončením jeho působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Do dozorčí rady opětovně jmenoval Roberta Szurmana a do Výboru pro audit Milana Nováka.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytla v roce 2017 malým a středním podnikům záruky v objemu téměř 9 miliard korun a zaručila se tak za úvěry ve výši 12,8 miliardy korun. Zároveň na rozvoj podnikatelského sektoru a obcí poskytla zvýhodněné úvěry v objemu 357 milionů korun. Podrobné a další informace naleznete ve výroční zprávě za rok 2017, která je k dispozici zde.

Akcionář zároveň odvolal z dozorčí rady JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D., s účinností od 24. dubna 2018, a to v souvislosti s ukončením jeho působení na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Do dozorčí rady opětovně jmenoval státního tajemníka MPO JUDr. Ing. Roberta Szurmana s účinností od 29. dubna 2018. Do Výboru pro audit byl rovněž s účinností od 29. dubna 2018 znovu jmenován jeho současný předseda Ing. Milan Novák.

Vizí ČMZRB pro roky 2018 – 2020 je, že bude i nadále působit jako národní rozvojová banka, která se řídí zákonem o bankách a která efektivním způsobem zavádí, využívá a spravuje finanční nástroje ve prospěch segmentu malých a středních podnikatelů. Zároveň je znalostním centrem pro oblast této návratné formy podpory a partnerem pro evropské organizace a národní instituce jak na centrální, tak regionální úrovni. Svým flexibilním přístupem dokáže rychle reagovat na vývoj ekonomiky a efektivně přizpůsobuje programy podpory konkrétnímu sektoru.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

hook-gffae5ce63_1280

Změny v orgánech ČMZRB

Dozorčí rada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., jmenovala jako náhradní členku dozorčí rady banky s účinností od 15. března 2016 JUDr. Ing. Lenku Juroškovou, Ph.D., která v současné době zastává funkci náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních...