NRB

Změny v orgánech ČMZRB

hook-gffae5ce63_1280
dozorčí rada
16.03.2016

Dozorčí rada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., jmenovala jako náhradní členku dozorčí rady banky s účinností od 15. března 2016 JUDr. Ing. Lenku Juroškovou, Ph.D., která v současné době zastává funkci náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních vztahů. V minulosti působila v bankovním sektoru i v akademické sféře.

Dozorčí rada banky dále schválila jako nové členy představenstva banky s účinností od 1. dubna 2016 Ing. Ivana Dudu a Ing. Ivo Škrabala.

Ing. Ivan Duda bude řídit ekonomický úsek banky. Působil řadu let na vedoucích pozicích v bankovním sektoru v tuzemsku i v zahraničí, zejména v oblasti řízení rizik.

Ing. Ivo Škrabal bude odpovídat za úsek řízení obchodů. Působí v bance od roku 1996 a věnoval se především oblasti obchodů souvisejících s řízením aktiv a pasiv banky.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRB_696x576

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 23. dubna 2019 byla schválena výroční zpráva za rok 2018 a finanční a obchodní plán na rok...

hook-gffae5ce63_1280

Doplnění členů dozorčí rady ČMZRB

Valná hromada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., konaná dne 24. 6. 2014, schválila 3 nové členy dozorčí rady banky. Za Ministerstvo financí jsou jimi náměstci ministra, Ing. Jan...