NRB

Jiří Jirásek byl zvolen členem představenstva ELTI

IMG_8663
ELTI Jiří Jirásek
14.11.2019

Předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Jiří Jirásek byl zvolen členem představenstva Evropské asociace dlouhodobých investorů (ELTI), a to pro období 2019 – 2022. ČMZRB tak právě prostřednictvím ELTI posílí svůj vliv na půdě evropských institucí podílejících se na přípravě finančního plánu pro příští programovací období 2021 až 2027 a bude se ve větší míře podílet na jeho implementaci v ČR.

Jiří Jirásek nastoupil do ČMZRB v roce 1995 na pozici ředitele Odboru finančních služeb, téhož roku se stal také členem představenstva banky a ředitelem úseku finančních služeb. Od roku 2009 byl zodpovědný za úsek řízení obchodu. Post generálního ředitele a předsedy představenstva banky zastává od 1. ledna 2016. Od června 2018 je rovněž členem představenstva Evropské asociace záručních institucí (AECM).

Zvolením českého zástupce do vedení ELTI dochází k posílení hlasu České republiky a menších národních rozvojových bank, jakou je právě ČMZRB, v EU. ELTI se dlouhodobě snaží prosazovat zájmy svých členů v Evropské komisi, Evropském parlamentu a dalších orgánech EU. Jejím současným cílem je přispět k optimálnímu nastavení finančního rámce pro příští programovací období 2021 až 2027 a s tím i jedné z jeho priorit, kterou je program InvestEU. Jeho cílem je umožnit jednodušší, efektivnější a flexibilnější financování investičních projektů v EU. S InvestEU, se kterým dochází k rozšíření Junckerova plánu, by měly být aktivovány další investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje, podnikání a sociální oblasti v hodnotě
650 miliard EUR.

ELTI byla založena v roce 2013 v Paříži a ČMZRB je jedním z jejích zakládajících členů. Organizace je mj. zaměřena na podporu dlouhodobého investování, výzkumu, zpracovávání společných pozic reagujících na aktuální programy EU a v neposlední řadě na posílení spolupráce mezi evropskými finančními institucemi. V současnosti se skládá z 22 řádných členů z 20 zemí EU, kteří se věnují podpoře veřejných politik na vnitrostátní a evropské úrovni a ze sedmi přidružených členů, kterými jsou multilaterální finanční instituce, regionální finanční instituce a nebankovní instituce. Členové ELTI tvoří celoevropskou síť národních podpůrných bank a institucí.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

EA7A4451

Nový předseda představenstva ČMZRB

Novým předsedou představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., bude od 1. ledna 2016 ing. Jiří Jirásek. Dozorčí rada banky jednomyslně rozhodla o novém předsedovi představenstva na zasedání dne...