NRB

Jiří Jirásek byl zvolen členem představenstva AECM

IMG_8663
Evropská asociace záručních institucí personálie
25.06.2018

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek byl na červnovém valném shromáždění Evropské asociace záručních institucí (AECM) zvolen členem jejího představenstva, a to pro období 2018 – 2021. Představenstvo AECM vede generální ředitel rakouské rozvojové banky AWS Bernhard Sagmeister a kromě ČMZRB jsou jeho členy též zástupci záručních institucí Francie, Německa, Itálie, Španělska, Belgie, Estonska, Maďarska, Polska, Portugalska, Rumunska a Turecka.

Jiří Jirásek nastoupil do ČMZRB v roce 1995 na pozici ředitele Odboru finančních služeb, téhož roku se stal i členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb. Od roku 2009 byl zodpovědný za úsek řízení obchodu. Post generálního ředitele a předsedy představenstva banky zastává od 1. ledna 2016. Nově je i členem představenstva Evropské asociace záručních institucí.

ČMZRB je členem AECM od roku 2001. Zvolení českého zástupce do představenstva této organizace jí kromě zvýšení prestiže na evropské úrovni přináší také možnost viditelněji hájit zájmy tuzemského podnikatelského sektoru v Evropě. Zásadní výzvou v této souvislosti bude vyjednávání podmínek poskytování finančních nástrojů na podporu podnikatelského sektoru v rámci Víceletého finančního rámce po roce 2020.

AECM byla založena v roce 1992 a sdružuje soukromé i veřejné záruční instituce či rozvojové banky zaměřené na podporu malého a středního podnikání. V současnosti má 42 členů z 26 zemí Evropské unie, včetně mimounijního Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ruska a Turecka.

Objem portfolia členů AECM v roce 2017 přesáhlo výši 125 mld. EUR. Záruky vydané v daném roce dosáhly objemu 74 mld. EUR, což znamená, že byly podpořeny téměř 3 miliony malých a středních podnikatelů v Evropě.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

EA7A4451

Nový předseda představenstva ČMZRB

Novým předsedou představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., bude od 1. ledna 2016 ing. Jiří Jirásek. Dozorčí rada banky jednomyslně rozhodla o novém předsedovi představenstva na zasedání dne...

hook-gffae5ce63_1280

Doplnění členů dozorčí rady ČMZRB

Valná hromada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., konaná dne 24. 6. 2014, schválila 3 nové členy dozorčí rady banky. Za Ministerstvo financí jsou jimi náměstci ministra, Ing. Jan...