NRB

Doplnění členů dozorčí rady ČMZRB

hook-gffae5ce63_1280
dozorčí rada
25.06.2014

Valná hromada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., konaná dne 24. 6. 2014, schválila 3 nové členy dozorčí rady banky.

Za Ministerstvo financí jsou jimi náměstci ministra, Ing. Jan Gregor a JUDr. Martin Pros. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se novým členem dozorčí rady stal náměstek ministra, JUDr. Ing. Tomáš Novotný Ph.D.

Dozorčí rada banky tak byla doplněna na plný počet 9 členů.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

hook-gffae5ce63_1280

Změny v orgánech ČMZRB

Dozorčí rada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., jmenovala jako náhradní členku dozorčí rady banky s účinností od 15. března 2016 JUDr. Ing. Lenku Juroškovou, Ph.D., která v současné době zastává funkci náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních...

hook-gffae5ce63_1280

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 24. dubna 2018 byla schválena výroční zpráva za rok 2017, finanční a obchodní plán na rok 2018...