NRB

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

NRB_696x576
výroční zpráva
26.04.2019

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 23. dubna 2019 byla schválena výroční zpráva za rok 2018 a finanční a obchodní plán na rok 2019.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v roce 2018 uzavřela v  oblasti malého a  středního podnikání nejvíce obchodů ve své historii. Svými produkty podpořila realizaci 6 060 projektů českých podnikatelů poskytnutím podpory v objemu přes 12,5 miliardy Kč. Meziročně tak navýšila objem obchodů o více než třetinu. Podrobné a další informace naleznete ve výroční zprávě za rok 2018, která je k dispozici zde.

 

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

EA7A4451

Nový předseda představenstva ČMZRB

Novým předsedou představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., bude od 1. ledna 2016 ing. Jiří Jirásek. Dozorčí rada banky jednomyslně rozhodla o novém předsedovi představenstva na zasedání dne...