NRB

Nový předseda představenstva ČMZRB

EA7A4451
představenstvo
10.12.2015

Novým předsedou představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., bude od 1. ledna 2016 ing. Jiří Jirásek.

Dozorčí rada banky jednomyslně rozhodla o novém předsedovi představenstva na zasedání dne 8. 12. 2015. Ing. Jirásek nahradí ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele banky ing. Ladislava Macku, který v souvislosti s odchodem do důchodu ukončí po 24 letech svoje působení v bance.

Ing. Jirásek pracuje v ČMZRB od roku 1995, v současné době ve funkci vrchního ředitele Úseku řízení obchodu. V letech 1985 – 1989 absolvoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze a dále v letech 1994 – 1996 postgraduální bankovní studium při Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University, Dallas, USA.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je specializovanou bankovní institucí zaměřenou na podporu hospodářského rozvoje České republiky. V současnosti je hlavním posláním ČMZRB napomáhat přístupu MSP k financování prostřednictvím specializovaných bankovních produktů a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády a regionů České republiky podporovat ty oblasti ekonomiky, vyžadující veřejnou podporu. ČMZRB je také hlavním poskytovatelem finančních nástrojů v České republice, financovaných jak z národních zdrojů, tak ze zdrojů strukturálních fondů EU.

Kontakt pro tisk: tel.: +420 255 721 250, e-mail: rajdl@cmzrb.cz

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

hook-gffae5ce63_1280

Změny v orgánech ČMZRB

Dozorčí rada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., jmenovala jako náhradní členku dozorčí rady banky s účinností od 15. března 2016 JUDr. Ing. Lenku Juroškovou, Ph.D., která v současné době zastává funkci náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních...

hook-gffae5ce63_1280

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 24. dubna 2018 byla schválena výroční zpráva za rok 2017, finanční a obchodní plán na rok 2018...