NRB

Pavel Závitkovský je novým předsedou dozorčí rady ČMZRB

Pavel Závitkovský
dozorčí rada předseda dozorční rady
13.12.2019

V souvislosti s novou strategií Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) na období 2020 až 2023 byl do pozice předsedy dozorčí rady zvolen Pavel Závitkovský, nezávislý odborník z finančního sektoru, který více než 20 let působil jako partner v KPMG Česká republika. Dosavadním předsedou dozorčí rady byl Robert Szurman, který na pozici působil 13 let.

ČMZRB připravila na období let 2020 až 2023 svoji novou strategii. Vedle podpory malého a středního podnikání formou záruk a zvýhodněných úvěrů se zaměří také na podporu podnikatelského sektoru formou kapitálových vstupů a za tímto účelem již založila novou dceřinou společnost ČMZRB investiční. Dále se bude soustředit na rozvoj infrastruktury ČR, a to prostřednictvím Národního rozvojového fondu, který založí v příštím roce po získání licence od České národní banky. Významným způsobem se také bude podílet na čerpání evropských zdrojů a implementaci nových programů v ČR včetně InvestEU. Nový předseda dozorčí rady Pavel Závitkovský díky svým mnohaletým zkušenosti v pozici partnera KPMG Česká republika a nezávislého odborníka tak bude moci přispět k naplnění této strategie.

Dozorčí rada ČMZRB má v současné době šest členů. Vedle Pavla Závitkovského jejími dalšími členy jsou Jan Dejl, Martin Hanzlík, Marie Kotrlá, Lenka Dupáková a Olga Nebeská (roz. Letáčková).

Robert Szurman působil v roli předsedy dozorčí rady ČMZRB 13 let. Děkujeme mu za výbornou dlouholetou spolupráci.

 

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

EA7A4451

Nový předseda představenstva ČMZRB

Novým předsedou představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., bude od 1. ledna 2016 ing. Jiří Jirásek. Dozorčí rada banky jednomyslně rozhodla o novém předsedovi představenstva na zasedání dne...

hook-gffae5ce63_1280

Změny v orgánech ČMZRB

Dozorčí rada Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., jmenovala jako náhradní členku dozorčí rady banky s účinností od 15. března 2016 JUDr. Ing. Lenku Juroškovou, Ph.D., která v současné době zastává funkci náměstkyně ministra financí pro oblast mezinárodních...