NRB

Pavel Závitkovský je novým předsedou dozorčí rady ČMZRB

Pavel Závitkovský
dozorčí rada předseda dozorční rady
13.12.2019

V souvislosti s novou strategií Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) na období 2020 až 2023 byl do pozice předsedy dozorčí rady zvolen Pavel Závitkovský, nezávislý odborník z finančního sektoru, který více než 20 let působil jako partner v KPMG Česká republika. Dosavadním předsedou dozorčí rady byl Robert Szurman, který na pozici působil 13 let.

ČMZRB připravila na období let 2020 až 2023 svoji novou strategii. Vedle podpory malého a středního podnikání formou záruk a zvýhodněných úvěrů se zaměří také na podporu podnikatelského sektoru formou kapitálových vstupů a za tímto účelem již založila novou dceřinou společnost ČMZRB investiční. Dále se bude soustředit na rozvoj infrastruktury ČR, a to prostřednictvím Národního rozvojového fondu, který založí v příštím roce po získání licence od České národní banky. Významným způsobem se také bude podílet na čerpání evropských zdrojů a implementaci nových programů v ČR včetně InvestEU. Nový předseda dozorčí rady Pavel Závitkovský díky svým mnohaletým zkušenosti v pozici partnera KPMG Česká republika a nezávislého odborníka tak bude moci přispět k naplnění této strategie.

Dozorčí rada ČMZRB má v současné době šest členů. Vedle Pavla Závitkovského jejími dalšími členy jsou Jan Dejl, Martin Hanzlík, Marie Kotrlá, Lenka Dupáková a Olga Nebeská (roz. Letáčková).

Robert Szurman působil v roli předsedy dozorčí rady ČMZRB 13 let. Děkujeme mu za výbornou dlouholetou spolupráci.

 

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRB_696x576

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., dne 23. dubna 2019 byla schválena výroční zpráva za rok 2018 a finanční a obchodní plán na rok...