NRB

Firmy získaly o devět miliard víc než v součtu za roky 2018 a 2019

Firmy získaly o devět miliard víc než v součtu za roky 2018 a 2019

Poptávka firem zejména po provozním financování v roce 2020 vrostla. Jen v segmentu nových korporátních úvěrů do 30 mil. Kč banky poskytly 120 miliard korun, což je o třetinu více než v roce 2019. Téměř polovinu těchto prostředků podnikatelé získali díky programům Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Rok 2020 citelně zasáhl podnikatelský sektor, a to způsobem, na který jsme v novodobé historii nebyli zvyklí. Doslova se zastavila činnost některých oborů, což s sebou přineslo propad české ekonomiky. To se mimo jiné projevilo v rostoucí poptávce podnikatelů po provozním financování. Komerční banky však v poskytování takovýchto úvěrů byly obezřetné. Ke zpřísňování podmínek došlo již v polovině uplynulého roku a tento trend pokračuje, protože hrozí, že relativně vysoké procento žadatelů nebude schopno úvěr splatit. V takový okamžik ještě více nabývají na významu tzv. finanční nástroje, díky nimž dochází k rozložení rizika mezi komerční banky a instituce typu národních rozvojových bank, kterou v ČR je právě ČMZRB.
ČMZRB v roce 2020 pomohla profinancovat 10 636 podnikatelských projektů v objemu přesahujícím 51 miliard Kč napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Tedy více než dvojnásobek v porovnání s rekordním rokem 2019 a o devět miliard Kč více než v historicky úspěšných letech 2018 a 2019 dohromady.

Ve většině případů (95 %) poskytla ČMZRB podnikatelům podporu ve formě záruk za úvěry komerčních bank, v ostatních případech se pak jednalo o napřímo poskytnuté zvýhodněné úvěry. „Záruky jsou nejčastěji využívaným finančním nástrojem napříč všemi vyspělými ekonomikami. Jejich výhodou mimo jiné je, že usnadňují podnikatelům přístup k úvěrům a zároveň motivují banky k úvěrování, což je důležité především v obdobích hospodářské recese. Jejich úspěšnost by se neměla posuzovat podle využitého podílu z celkového záručního rámce, ale především podle toho, jestli nedošlo k omezení agregované úvěrové emise komerčních bank. Statistika České národní banky jasně prokazuje, že riziko tzv. credit crunch (tj. snížené ochoty bank poskytovat úvěry), které se v obdobích krize zvyšuje, bylo loni i díky programům naší banky úspěšně zažehnáno,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.