NRB

Veřejná podpora

Výkladový slovník UB
Jedná se o finanční výhodu získanou příjemcem podpory, která je vyjádřená hrubým ekvivalentem podpory. Výše každé poskytnuté veřejné podpory se stanoví k okamžiku uzavření smlouvy o podpoře a je v příslušné smlouvě jmenovitě uvedena a vyčíslena.