NRB

Veřejné prostředky

Výkladový slovník UB

Všeobecně se za ně pro účely programů podpory, a zejména při posuzování otázek veřejné podpory, považují prostředky rozpočtu EU, státního rozpočtu, státních fondů, rozpočty krajů a obcí.