NRB

Národní rozvojová investiční nakoupila podíl v české firmě působící v oblasti IoT

CHESTER-C1-1-white
kapitálové vstupy NRI podpora podnikatelů
03.11.2022

Národní rozvojová investiční (NRI), dceřiná společnost Národní rozvojové banky, poskytla další firmě spadající do kategorie malý a střední podnik podporu ve formě kapitálového vstupu. Prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila 22,6% podíl z nově vydaných akcií, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Do společnosti HARDWARIO investovala přes 11 milionů korun a její celkový podíl činí 4,5 %.

HARDWARIO je mladou českou dynamicky se vyvíjející společností, která svým partnerům poskytuje konfigurovatelná zařízení internetu věcí (IoT), konektivitu a cloudové služby. Společně s nimi úspěšně zavádí IoT projekty ve výrobě, zemědělství, maloobchodě, zdravotnictví a správě majetku. Vedle samotné konfigurace se firma věnuje vývoji a výrobě potřebného hardwaru. Po šesti letech úspěšného působení nejen na českém trhu – společnost má pobočky také ve Velké Británii, USA a Polsku – se rozhodla vstoupit na trh START Burzy cenných papírů Praha za účelem získání kapitálu pro svůj další rozvoj.

Firma úspěšně zakončila primární veřejnou nabídku svých akcií 18. října 2022. Emise 2 870 000 nových akcií byla upsána na spodní cenové hladině, tj. 17 Kč za akcii. Celkově se tak podařilo společnosti od investorů získat přes 48 milionů korun, které využije mimo jiné na svou další expanzi.

„Získané prostředky použijeme na posílení našich skladových zásob, tj. jak komponentů, tak finálních výrobků, abychom rychleji vyřizovali objednávky a abychom byli zabezpečení proti případným výpadkům dodávek. Dále na globální expanzi, a to například skrze posílení našich poboček, online kampaní a účasti na výstavách a v neposlední řadě také na posílení týmu vývojářů a technické podpory, kterou potřebujeme jako obsluhu u stávajících partnerů,“ přibližuje Alan Fabik, CEO a spoluzakladatel společnosti HARDWARIO.

To, že se jedním z akcionářů mohla stát a nakonec i stala NRI, firmě pomohlo zvýšit kredibilitu u dalších investorů. „O možnosti získat podporu také od NRI jsme věděli od samého počátku, kdy jsme se začali o trh START zajímat. Využili jsme této možnosti, abychom zvýšili kredibilitu u dalších investorů,“ vysvětluje důvody, proč bylo pro firmu důležité zapojení NRI, Alan Fabik, a dodává: „Na trhu je několik programů podpory pro startupy. Nám se líbila právě tato možnost. Podpora je totiž svázaná s tím, jak se daří upisovat akcie ostatním investorům v soukromém sektoru. Někdo musí upsat akcie a NRI pak přidá jednu třetinu. Takže to není tak, že se pošle dotace a děj se, co děj. Tady muselo několik set individuálních a institucionálních investorů uvěřit našemu projektu a teprve poté bylo možné získat i podporu od NRI, a to je mi na tom sympatické.“

„Společnost HARDWARIO je novým přírůstkem do portfolia IPO fondu. Podniká v sektoru internetu věcí, kterému se předpovídá velký potenciál růstu. Proto HARDWARIU přejeme, aby se růstový podnikatelský plán, který byl investorům představen, vyplnil. Jsme přesvědčení, že finanční nástroj IPO fond je vhodnou cestou, jak využít veřejné prostředky za účelem podpory růstu malých a středních podniků. Tento úpis nám to potvrdil,“ uvádí Martin Potůček, předseda představenstva Národní rozvojové investiční.

Vůbec poprvé v historii NRI poskytla malému či střednímu podniku podporu ve formě kapitálového vstupu na jaře loňského roku, kdy prostřednictvím programu Rizikový kapitál – IPO fond nakoupila podíl z nově vydaných akcií společnosti Primoco UAV, které byly upsány na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Druhou podpořenou společností se letos na podzim stala společnost KARO Leather. HARDWARIO je tak třetí firmou, která získala od NRI tuto formu podpory.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články