NRB

ČMZRB pomůže revitalizovat ostravské brownfieldy

ostrava brownfield 1
brownfield rozvoj infrastruktury
13.11.2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti brownfield areálů na funkční objekty prostřednictvím zvýhodněného mezaninového financování. Vypsání výzvy na předkládání projektů se očekává do začátku roku 2021.

Brownfield fond bude realizován na základě dohody mezi MPO a ČMZRB investiční, dceřinou společností ČMZRB, která byla uzavřena v březnu letošního roku. Z Operačního programu Podnikání a informace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo v rámci kapitoly integrovaných územních investic (ITI) Ostravska pro tento fond vyčleněno 497 250 000 Kč na přeměnu nevyžívaných a chátrajících objektů v ostravské aglomeraci na nové moderní areály, které budou mít primárně podnikatelské využití. „Moravskoslezská metropole byla v minulosti centrem horníků a hutnického průmyslu. Na začátku 90. let se zde dotěžily poslední zásoby uhlí a tím došlo k úpadku i řady navazujících činností. Město punc ocelového srdce republiky ale nese dodnes. Stále zde totiž stojí řada objektů, které připomínají doby minulé, i když jsou již přes čtvrtstoletí nevyužívané. Prostřednictvím nového programu Brownfield fond plánujeme pomoci zrevitalizovat plochu o rozloze 85 000 m2 na moderní infrastrukturu pro malé a střední podniky. Poprvé bude podpora v oblasti brownfields realizována návratnou formou mezaninového financování, které podpoří tržní revitalizaci objektů,“ uvádí Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy.

Příklad ostravského brownfieldu. (zdroj: Shutterstock)

Na poskytování podpory malým a středním podnikatelům ve formě finančních nástrojů se na českém trhu specializuje ČMZRB, proto MPO realizací fondu fondů a výběrem finančního zprostředkovatele v této oblasti pověřilo právě ji. „Podpora bude poskytována ve formě mezaninového financování, které je vhodné využít právě u takovýchto investičně náročnějších projektů, kdy běžná banka sama vzhledem k výši rizika financování většinou neposkytuje,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Poskytnutím juniorního úvěru, sníží fond běžné bance riziko a motivuje ji k poskytnutí seniorního úvěru na zbývající část nákladů projektu, samozřejmě ještě po započtení vlastních zdrojů podnikatele. Juniorní úvěr bude poskytován se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Podnikatel tak uspoří náklady na úrocích a bude motivován investovat do revitalizace brownfieldu při realizaci svého podnikatelského záměru, než kdyby se pustil do výstavby na zelené louce.“

Nový program, který vznikl z OP PIK ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, bude orientován na projekty revitalizace rozsáhlejších brownfield areálů, které investor plánuje přeměnit na infrastrukturu pro podnikání, s cílem následného prodeje či pronájmu pro účely podnikání malých a středních podnikatelů. Přestože již některé ostravské brownfieldy byly revitalizované (například Nová Karolína), tak zde zůstává i nadále poměrně velké množství nemovitostí, které je nutné přetvořit na funkční objekty.

Již přeměněný ostravský brownfield na podnikatelské centrum – Nova Karolina. (zdroj: Shutterstock)

Juniorní financování nebude skupina ČMZRB poskytovat napřímo, ale prostřednictvím vysoutěžené společnosti Urban Development Fund MS, která prošla výběrovým řízením vyhlášeným v rámci skupiny ČMZRB v květnu 2020 a stane se správcem fondu. Fond městského rozvoje – Urban Development Fund MS – funguje od roku 2012 a podílel se již na financování revitalizace brownfieldů na Moravskoslezsku v programu Evropské investiční banky. Disponuje tedy požadovanými zkušenostmi a kvalifikovanými specialisty z oblasti rozvoje nemovitostí i jeho financování, které uplatní při poskytování podpory subjektům v regionu.

Výzva pro přihlašování projektů bude zveřejněna do začátku roku 2021 a první úvěry z Brownfield fondu by mohly být poskytnuty v první polovině příštího roku.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články