NRB

Záruka ZRS nabízí podnikatelům od září výhodnější podmínky

Záruka ZRS UB
aktualizace podmínek programu záruka ZRS
08.11.2021

Národní rozvojová banka (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) upravila s účinností od září letošního roku podmínky svého pilotního záručního programu zaměřeného na podporu investic českých firem v rozvojových zemích. Díky této změně by se měl českým firmám ještě více otevřít přístup k úvěrovému financování jejich projektů.

Základní podmínky programu ZÁRUKA ZRS zůstávají stejné. Firma, která investuje na rizikových trzích v rozvojových zemích a tuto svou investici financuje komerčním úvěrem, může od Národní rozvojové banky získat bankovní záruku. Podmínkou získání záruky je udržitelnost realizovaných investic, jejich rozvojový dopad a přidaná hodnota pro partnerskou zemi. Tu mohou představovat například nově vytvořená pracovní místa, transfer technologií a know-how, zavádění nových produkčních postupů či zlepšení životního prostředí.

Od září 2021 došlo k úpravě podmínek tohoto programu, která by měla usnadnit přístup českých firem k úvěrům. „Na základě konzultací s partnerskými bankami a s firmami, které se o podporu v programu Záruka ZRS zajímaly, jsme posbírali náměty na možná vylepšení našeho záručního programu. Po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí jsme poté tři z těchto námětů do programu Záruka ZRS skutečně zapracovali,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva Národní rozvojové banky.

Hlavní změnou programu je, že záruka může nově krýt až 80 % výše komerčního úvěru. Investice českých firem v rozvojových zemích jsou stále ještě novou a neznámou kapitolou a projekty tohoto typu představují pro komerční banky vysoké riziko. Protože Národní rozvojová banka přebírá svou zárukou větší část rizika na sebe, výsledkem by mělo být zlepšení dostupnosti úvěrů pro klienty a snížení požadavku na zajištění zbývající části úvěru, kterou záruka nepokrývá. Druhou změnou je zvýšení maximální výše záruky na 50 mil. Kč, což umožní podpořit i větší projekty než doposud. Poslední změnou je, že mezi způsobilé výdaje investičního úvěru patří vedle pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nově také nájmy a leasingy. Nadále však platí, že „běžné“ provozní výdaje spojené s realizací projektu mohou tvořit maximálně polovinu projektových nákladů, a tudíž minimálně polovinu projektových nákladů musí tvořit investice spojená s cílem dlouhodobého působení dané firmy na daném rozvojovém trhu.

Investice v rozvojových zemích stejně jako další segmenty ekonomiky tvrdě pocítily dopad globální pandemie COVID 19. Opakující se lockdowny a přetrvávající omezení cestování řadu připravovaných projektů odložily. „Situace se ale z pohledu firem začíná vracet do normálu a v posledních týdnech vidíme narůstající zájem firem o Záruku ZRS,“ uvedl k aktuálnímu stavu manažer programu Vilém Řehák.

Národní rozvojová banka se současně začíná připravovat na zapojení do evropských programů rozvojové spolupráce v novém programovém období 2021-27. Aktuálně dokončuje nezbytné auditní šetření dle metodologie Evropské komise a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a partnery na evropské úrovni začínají diskuze o možném zapojení banky do evropských iniciativ. „Smíšené financování, které kombinuje soukromé a veřejné prostředky na podporu rozvojových aktivit, je stále více trendem. Česká republika byla první zemí regionu, která začala využívat finanční nástroje v rozvojové spolupráci. Zapojení do evropských programů nám umožní podpořit i větší projekty v řádu stovek milionů korun,“ uvedl k budoucnosti náměstek ministra zahraničích věcí Martin Tlapa.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

MZV-696×576

MZV a ČMZRB společně podpoří podnikatele

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (ČMZRB) Jiří Jirásek podepsali 19. prosince 2018 smlouvu o realizaci programu Záruka zahraniční...