NRB

Podpora

Výkladový slovník UB

Opatření, které má podnikateli pomoci při realizaci příslušného projektu, resp. při jeho financování. V případě podpory, kterou poskytuje NRB, se může jednat o zvýhodněnou záruku nebo zvýhodněný úvěr. Na poskytnutí požadované podpory není právní nárok.