NRB

Záruky pro malé a střední podnikatele pokračují

Monetize,Your,Content.,Passive,Income,Helps,Build,Financial,Independence.,Growth
bankovní záruky podpora podnikatelů
24.02.2015

Od 24. 2. 2015 se přijímají žádosti o záruky za úvěry pro financování projektů malých a středních podnikatelů k první výzvě programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

Malí podnikatelé mohou získat záruky až do výše 30 mil. Kč, v případě úvěru do výše 10 mil. Kč, mohou využít zjednodušený postup získání záruky.

Podnikatelé s až 250 pracovníky, kteří zaměstnávají osoby ze znevýhodněných skupin obyvatelstva, mohou k získání úvěru využít záruku až do výše 30 mil. Kč.

Záruky se poskytují k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřeny dohody o spolupráci. Tyto dohody byly zatím podepsány s těmito bankami:

  • Česká spořitelna, a. s.
  • Československá obchodní banka, a. s.
  • Evropsko-ruská banka, a. s.
  • Komerční banka, a. s.
  • Oberbank AG pobočka Česká republika
  • Raiffeisenbank, a. s.
  • Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, a. s.
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
  • Waldviertler Sparkasse von 1742 AG

Další informace jsou k dispozici zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články