NRB

Technické předpoklady použití aplikace WebKlient

WebKlient

V době vzniku této dokumentace je doporučeným vybavením pro správné fungování aplikace WebKlient následující vybavení koncového zařízení:

Požadavky na hardware:
Rozlišení obrazovky: min. 1280*1024 a vyšší (při použití nižšího rozlišení může docházet k nevhodnému zkreslení některých obrazovek).

Pro užívání aplikace WebKlient nedoporučujeme využívat mobilní zařízení, které obsahuje SIM kartu, jejíž číslo je zaregistrované pro autorizační SMS. Autorizační SMS by měla přicházet na jiné zařízení, než na kterém se využívá aplikace WebKlient.

Požadavky na software:
Aplikace WebKlient vyžaduje prohlížeč a operační systém schopný zpracovat webové stránky podle následujících standardů:

HTML 4.0,
JavaScript,
CSS 3,
TLS 1.0.; 1.1; 1.2;
Optimální varianta (plně ověřená funkčnost, na kterou je poskytována i podpora na lince 255 721 406 a 407).

Operační systém:
Microsoft Windows 7 SP1 s nejnovějšími aktualizacemi
Internetový prohlížeč:
Microsoft Internet Explorer 11
Další možné varianty (neověřená funkčnost a ne vše může být funkční. Podpora ze strany banky není poskytována):

Operační systémy:
Microsoft Windows 10 s nejnovějšími aktualizacemi
Microsoft Windows 8.0 a 8.1 s nejnovějšími aktualizacemi
Microsoft Windows RT s nejnovějšími aktualizacemi
Microsoft Windows Vista SP2 a vyšší s nejnovějšími aktualizacemi
iOS 8.X
Android
Podporovány jsou dále následující internetové prohlížeče:

Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10 (desktopové verze)
Microsoft Edge (desktopová verze)
Mozilla Firefox 31 a vyšší (desktopová verze)
Opera 9 a vyšší (desktopová verze)
Apple Safari 7 a vyšší (desktopová verze)
Google Chrome 42 a vyšší (mobilní i desktopová verze)
Důrazně doporučujeme, aby na zařízení, ze kterého bude přistupováno k aplikaci WebKlient, byly pravidelně instalovány všechny vydané bezpečnostní a kritické aktualizace daného operačního systému a internetového prohlížeče, včetně ostatních používaných aplikací. Dále doporučujeme, aby na zařízení byl nainstalován antivirový a antispyware software a osobní firewall, který bude v aktivním stavu a bude pravidelně aktualizován. Na zařízení neinstalujte ani nenahrávejte soubory z neznámých a nedůvěryhodných zdrojů.

K přístupu k aplikaci WebKlient zásadně nepoužívejte veřejné počítače (např. v internetových kavárnách, hotelích, knihovnách apod.)

Požadavky na autentizační certifikáty:
Aplikace WebKlient akceptuje pro autentizaci zmocněných osob pouze osobní komerční certifikáty oficiálních certifikačních autorit vystavené:

Českou poštou,
I.CA, a.s.,
eldentity, a.s.
Kvalifikované certifikáty vystavené podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce nejsou pro autentizaci zmocněných osob do aplikace WebKlient podporovány.