NRB

Zvýhodněný úvěr

Výkladový slovník UB
Úvěr, jehož podmínky poskytnutí jsou zvýhodněny nastavením specifických podmínek (nižší úrok, pevná úroková sazba, delší lhůta splatnosti, možnost odkladu splátek jistiny).