NRB

Zajištění

Výkladový slovník UB
Majetek příjemce podpory či třetí strany nebo závazek příjemce podpory či třetí strany, který slouží ke snížení ztráty poskytovatele podpory v případě nesplácení zvýhodněného úvěru.