NRB

EXPANZE nově podpoří zpracovatele odpadů a těžaře dřeva napadeného kůrovcem

shutterstock
kalamitní dřevo kůrovec zpracovatelé odpadů
15.08.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a životního prostředí domluvila na podpoře malých a středních podnikatelů působících v oblasti odpadového hospodářství. Společnosti, které materiálově a energeticky využívají odpady, budou moci na svůj rozvoj i financování provozních aktivit čerpat zvýhodněné financování z programu EXPANZE, a to jak ve formě záruk, tak bezúročných úvěrů. Na podporu z tohoto programu nově dosáhnou také podnikatelé, kteří těží dřevo napadené kůrovcem.

„S Českomoravskou záruční a rozvojovou banku jsme hledali cestu, jak bychom mohli prostřednictvím finančních nástrojů podpořit podnikatele, kteří se zabývají zpracováním odpadů a tím přispívají k dlouhodobě udržitelné ochraně životního prostředí. Jako nejefektivnější se jevilo domluvit se s Ministerstvem průmyslu a obchodu na rozšíření podmínek stávajícího a mezi podnikateli poptávaného programu EXPANZE,“ uvádí Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Podpora projektů z oblasti materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi tzv. zvláštní podporované aktivity. To znamená, pokud podnikatel bude žádat u ČMZRB o podporu ve formě zvýhodněného úvěru, bude moci získat úvěr s úrokem 0 % v rozmezí 650 tis. až 60 mil. Kč, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně na 20 % financování musí využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Na něj ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Úvěr z programu EXPANZE u tzv. zvláštních podporovaných aktivit nabízí dobu splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek až na 4 roky a je určen na realizaci projektů investičního charakteru.

„Pokud podnikatel nemá dostatečné zajištění, nabízíme mu podporu ve formě záruky. V případě projektů z oblasti odpadového hospodářství budeme ručit až do výše 80 % za provozní i investiční úvěry v rozmezí 1 až 40 mil. Kč a tuto záruku podnikatelům poskytneme na dobu až 12 let,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, zvýhodnění, které mohou podnikatelé získat u programu EXPANZE-záruky.

EXPANZE ještě ve větší míře přispěje také k boji proti kůrovci
„Ministerstvo průmyslu a obchodu chce společně s ČMZRB také ještě ve větší míře pomoci v boji s kůrovcem. Podporu ve formě bezúročných úvěru a záruk z programu EXPANZE proto budou moci od nynějška využít i malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžbou kalamitního dřeva. Doposud program podporoval jen ty, kteří dřevo napadané kůrovcem zpracovávali do hotových produktů,,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Reagujeme tak na poptávku na trhu, kdy o zvýhodněné financování na pořízení nových strojů, zařízení a dalších technologií projevovali zájem i samotní lesníci, tj. podnikatelé, kteří kalamitní dřevo těží,“ doplňuje Jiří Jirásek a upozorňuje ještě na další rozšíření programu: „Dále jsme mezi tzv. zvláštní podporované aktivity zařadili i pořízení retenčních nádrží pro efektivní využívání vody v průmyslu. Očekáváme, že díky tomu bude realizováno ještě více projektů s vyšší přidanou hodnotou pro životní prostředí a dlouhodobě udržitelnou společnost.“

EXPANZE-záruky i na více provozních aktivit
V případě záručního programu EXPANZE vedle výše zmíněných úprav došlo ještě k rozvolnění podmínek týkajících se podpory provozního financování malých a středních podnikatelů. Ti ode dneška budou moci záruku k provoznímu úvěru využít téměř na všechny své provozní potřeby, nikoliv „pouze“ na profinancování zásob a výdajů spojených např. s osobními náklady, nájmem, dodávkami energie, vody a plynu, jako tomu bylo doposud.

Program EXPANZE-úvěry byl spuštěn 1. června 2017. Doposud jím bylo podpořeno přes 540 projektů v objemu 3 miliard korun.

Program EXPANZE-záruky odstartoval v polovině února 2019 a podporu získalo už přes 200 podnikatelů v objemu přes 2,2 mld. Kč.

Oba programy jsou financovány ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do konce roce 2023.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články