NRB

Zájem o zkušenosti ČMZRB

microphone-g9241bad8f_1280
konference
23.09.2016

Dne 13. září 2016 se v běloruském Minsku konala mezinárodní konference zaměřená na sdílení zkušeností z využití finančních nástrojů v podpoře malého a středního podnikání. Akci pořádalo Republikové centrum pro mikrofinancování za finanční podpory Běloruské národní banky, USAID a dalších subjektů. Kromě místních institucí zde vystoupili vedle zástupce ČMZRB také představitelé finančních institucí Litvy, Polska, Ruska Turecka, Kazachstánu a Arménie, včetně zástupce OECD a Evropské asociace záručních institucí (AECM).

ČMZRB se účastnila diskusního panelu s názvem „Záruční fondy jako efektivní nástroj financování MSP“, který byl zařazen mezi diskusní témata kvůli zájmu běloruských partnerů o zahrnutí záručních schémat do jejich systému vládní podpory financování MSP. V prezentaci byly zmíněny výhody poskytování záručních produktů pro stabilní rozvoj podnikání, nastavení záručních fondů včetně parametrů a výsledků realizace programu ZÁRUKA 2015 – 2023.

Lze konstatovat, že pro účinnou pomoc sektoru MSP ve všech výše uvedených státech hraje zásadní vliv podpora státu k formám financování, umožňující financovat podnikatelské projekty i při nižší míře zajištění.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

hook-gffae5ce63_1280

Rozhodnutí akcionáře ČMZRB

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky dne 25. dubna 2017 byla schválena výroční zpráva za rok 2016 a změna stanov banky. Rok 2016 byl pro...