NRB

Zájem o zkušenosti ČMZRB

microphone-g9241bad8f_1280
konference
23.09.2016

Dne 13. září 2016 se v běloruském Minsku konala mezinárodní konference zaměřená na sdílení zkušeností z využití finančních nástrojů v podpoře malého a středního podnikání. Akci pořádalo Republikové centrum pro mikrofinancování za finanční podpory Běloruské národní banky, USAID a dalších subjektů. Kromě místních institucí zde vystoupili vedle zástupce ČMZRB také představitelé finančních institucí Litvy, Polska, Ruska Turecka, Kazachstánu a Arménie, včetně zástupce OECD a Evropské asociace záručních institucí (AECM).

ČMZRB se účastnila diskusního panelu s názvem „Záruční fondy jako efektivní nástroj financování MSP“, který byl zařazen mezi diskusní témata kvůli zájmu běloruských partnerů o zahrnutí záručních schémat do jejich systému vládní podpory financování MSP. V prezentaci byly zmíněny výhody poskytování záručních produktů pro stabilní rozvoj podnikání, nastavení záručních fondů včetně parametrů a výsledků realizace programu ZÁRUKA 2015 – 2023.

Lze konstatovat, že pro účinnou pomoc sektoru MSP ve všech výše uvedených státech hraje zásadní vliv podpora státu k formám financování, umožňující financovat podnikatelské projekty i při nižší míře zajištění.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

NRB_696x576

ČMZRB se mění na Národní rozvojovou banku

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) pokračuje v souladu s novou bankovní strategií jako Národní rozvojová banka (NRB). A to nejen v podpoře malého a středního podnikání, ale ve financování české infrastruktury.

microphone-g9241bad8f_1280

Evropský obchodní summit

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Ing. Jiří Jirásek se zúčastnil dne 1. června 2016 v Bruselu 16. ročníku Evropského obchodního summitu (European Business Summit) s podtitulem: „Společně pro lepší budoucnost“, pořádaným Evropskou investiční bankou....