NRB

Zájem o zkušenosti ČMZRB

microphone-g9241bad8f_1280
konference
23.09.2016

Dne 13. září 2016 se v běloruském Minsku konala mezinárodní konference zaměřená na sdílení zkušeností z využití finančních nástrojů v podpoře malého a středního podnikání. Akci pořádalo Republikové centrum pro mikrofinancování za finanční podpory Běloruské národní banky, USAID a dalších subjektů. Kromě místních institucí zde vystoupili vedle zástupce ČMZRB také představitelé finančních institucí Litvy, Polska, Ruska Turecka, Kazachstánu a Arménie, včetně zástupce OECD a Evropské asociace záručních institucí (AECM).

ČMZRB se účastnila diskusního panelu s názvem „Záruční fondy jako efektivní nástroj financování MSP“, který byl zařazen mezi diskusní témata kvůli zájmu běloruských partnerů o zahrnutí záručních schémat do jejich systému vládní podpory financování MSP. V prezentaci byly zmíněny výhody poskytování záručních produktů pro stabilní rozvoj podnikání, nastavení záručních fondů včetně parametrů a výsledků realizace programu ZÁRUKA 2015 – 2023.

Lze konstatovat, že pro účinnou pomoc sektoru MSP ve všech výše uvedených státech hraje zásadní vliv podpora státu k formám financování, umožňující financovat podnikatelské projekty i při nižší míře zajištění.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Novinky peníze UB

Projekt Czech Local Visibility Events

Centrum pro regionální rozvoj ČR vydalo mimořádné číslo svého newsletteru, ve kterém se zaměřilo na projekt Czech Local Visibility Events české sítě Enterprise Europe Network. Do tohoto projektu je zapojena i...