NRB

NRB je partnerem Evropské komise, profitovat z toho budou české firmy

Evropská komise UB
partner Evropské komise pilířové hodnocení podpora podnikání
15.08.2023

Národní rozvojová banka (NRB) úspěšně ukončila proces tzv. pilířového hodnocení a stala se prováděcím partnerem pro unijní programy spravované Evropskou komisí. Mezi nimi zaujímá hlavní místo program InvestEU, do kterého se nyní NRB může zapojit napřímo, bez nutnosti využití třetí strany. Je tak připravena podpořit větší množství podnikatelských projektů než doposud. Do budoucna tento program otevírá NRB, potažmo celé české ekonomice, příležitosti i pro financování projektů z oblasti infrastruktury.

„Status prováděcího partnera je něco, o co v posledních letech intenzivně usiluje většina evropských rozvojových bank. A my jsme jednou z těch, kterým se to již podařilo. Mezi menšími národními rozvojovými bankami v Evropě jsme dokonce jednou z těch prvních,“ říká Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB, a dodává: „Zapojení do programu InvestEU je pro nás klíčové. Díky úzké spolupráci s Evropskou komisí budeme moci v následujících čtyřech letech zaručit zejména malým a středním podnikům výrazně větší objem provozních a investičních úvěrů, než kdybychom tuto možnost neměli. Pomůže nám to tak nastartovat investice firem a tím i naši ekonomiku, která se ještě úplně nevzpamatovala z důsledků koronavirové krize a války na Ukrajině.“

Podpoříme více podnikatelů s menšími nároky na vlastní zdroje

Notifikaci o ukončeném pilířovém hodnocení získala NRB v minulém týdnu. „Jde o externí audit procesů a systémů, který je nezbytnou podmínkou pro to, aby se banka mohla zapojit do nepřímo řízených unijních programů,“ vysvětluje Vilém Řehák, bankovní expert NRB, a doplňuje: „Dnes je většina našich programů financována z evropských fondů, kdy jsou naším partnerem příslušná ministerstva, nejčastěji MPO, případně MPSV, MŽP či donedávna také hlavní město Praha. Existují ale i programy Evropské unie, které jsou tzv. nepřímo řízené. Ty spravují právě prováděcí partneři, jimiž jsou národní rozvojové banky a mezinárodní finanční instituce. NRB se nyní stala jedním z nich, což jí umožní zapojit se do těchto programů napřímo. Doposud se do nich totiž mohla zapojit pouze ve spolupráci například s Evropským investičním fondem, a to přinášelo různá omezení.“

Nový status NRB se promítne do připravovaného záručního programu, který by měl navázat na úspěšný produkt Záruka 2015 až 2023. Tento program, který doposud podpořil téměř 20 700 malých a středních podniků v objemu 58 miliard korun zaručených úvěrů, totiž končí v listopadu letošního roku. „Díky protizáruce InvestEU dosáhneme vysokého pákového efektu. Budeme tak moci v našem vlajkovém programu pokračovat a v nadcházejících letech podpoříme více podnikatelů s menšími nároky na vlastní zdroje,“ uvádí Vilém Řehák.

„Stát se prováděcím partnerem je důležitým milníkem, který nám umožní dále rozšířit spolupráci s Evropskou komisí. Je zřejmé, že Evropská komise začíná rozvojové banky brát stále více jako jedny z klíčových partnerů na národní úrovni a že možnosti pro spolupráci mezi ní a rozvojovými bankami budou narůstat,“ uzavírá Tomáš Nidetzký.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články