NRB

Banka bude mít nyní více zdrojů na další podpůrné projekty

Monetize,Your,Content.,Passive,Income,Helps,Build,Financial,Independence.,Growth
malé a střední podniky podpora podnikání
26.05.2017

Program EXPANZE je přesně ten typ produktu, který dává v rámci podpory malých podnikatelů smysl. Jestliže má stát dnes podporovat financování menších firem, potom by to mělo být na bázi takové nabídky, která buď na komerčním trhu chybí nebo zvyšuje šanci získání prostředků z běžných bank. EXPANZE umožní malým firmám čerpat investiční úvěry za nulových sazeb, navíc s možností několikaletého odkladu splátky jistiny.

Komerční banky dnes bez větších problémů financují malé podnikatele na bázi provozních úvěrů, kterými kryjí oběžná aktiva, nicméně poskytování tzv. dlouhých investičních zdrojů stále naráží na bariéry požadavků na náročné zajištění a velkou spoluúčast firmy. Banky se navíc snaží investiční úvěry poskytnout spíše na kratší dobu, obvykle do pěti let. Tyto podmínky jsou pro velké množství malých firem těžko přijatelné. Projekt EXPANZE by tedy mohl nejen uspokojit několik set podniků, investujících do stálých aktiv a tedy i do jejich dalšího rozvoje, ale očekáváme i vyšší mobilizaci konkurentů, tedy komerčních bank, a vyšší akčnost jejich nabídek, což by trhu mohlo velmi prospět. Vycházíme navíc z toho, že jestliže ČMZRB využije více jak 8 miliard korun evropských zdrojů na poskytování investičních úvěrů,  očekáváme, že bude mít nyní dostatek prostředků pro realizaci záruk za komerční úvěry, což je dle našeho názoru vůbec ten nejdůležitější nástroj podpory ČMZRB. Zjednodušeně řečeno, banka bude mít nyní více zdrojů na další podpůrné produkty a ty by měly být právě na bázi záruk.

Karel Havlíček, předseda AMSP

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

peníze a eura

Expanze zvyšuje finanční příspěvek na úhradu úroků

Vzhledem k růstu úrokových sazeb u komerčních úvěrů spolupracujících bank a leasingových společností přistoupila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu k navýšení finančního příspěvku v programu EXPANZE....