NRB

Podnikatelé zasaženi tornádem mohou ode dneška žádat o bezúročné úvěry

Expanze-úvěry obnova majetku UB 2
bezúročný úvěr Expanze tornádo
30.06.2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) dohodly na spuštění podpory pro podnikatele, jejichž byznys poškodilo tornádo řádící v minulém týdnu na jihu Moravy. Zasažené malé a střední firmy a živnostníci budou moci od ČMZRB získat bezúročnou půjčku, a to až do 45 milionů korun.

Podporu mohou využít ti podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo úplně zastavit činnost. Klíčová je pomoc okamžitá a přímo na místě, proto v postižených oblastech působí naše mobilní týmy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Bezúročný úvěr mohou podnikatelé využít na obnovu poničeného majetku, ať už strojů či budov. „Naším cílem je poskytnout poškozeným živnostníkům a firmám finanční zdroje, které jim pomohou obnovit jejich podnikatelskou činnost. Půjčku budou moci využít například na stavební práce a opravy svých nemovitostí určených k podnikání, pořízení nových strojů a technologií, výrobních linek, nebo jejich technické zhodnocení, a podobně,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Živnostníci, malí a střední podnikatelé zasažení tornádem mohou ode dneška čerpat půjčku od 500 tisíc až do výše 45 mil. Kč. „Jde o bezúročný úvěr se splatností 10 let včetně odkladu splátek až na 4 let. Úvěr poskytujeme až do výše 90 % způsobilých výdajů,“ přibližuje Jiří Jirásek, a dodává: „Žádosti o tuto formu podpory přijímají všechny naše pobočky fyzicky i elektronicky. Naši pracovníci jsou přítomni i v kanceláři okresní Hospodářské komory v Hodoníně. Jsme tak podnikatelům k dispozici co možná nejblíže a jsme jim připraveni pomoci s podáním žádosti a vyplněním formulářů.

Podpora pro postižené podnikatele běží v rámci stávajícího programu Expanze-úvěry, který je rozšířený o novou tzv. zvláštní podporovanou aktivitu „obnova majetku po živelné pohromě“ a financovaný ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Bezúročnou půjčku mohou čerpat ti živnostníci a malí a střední podnikatelé, jejichž byznys byl poškozen v důsledku řádění tornáda. Tuto skutečnost je nutné prokázat protokolem od pojišťovny nebo obecního úřadu a fotodokumentací. Zároveň je potřeba předložit kupní smlouvu (fakturu, daňový doklad, smlouvu o dílo) na nákup původního zařízení, nebo protokol o vyřazení majetku z evidence včetně daňové zůstatkové ceny a čestné prohlášení o způsobu jeho likvidace.

Bližší podrobnosti k programu jsou zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články