NRB

Programy Expanze a Úspory energie se otevírají pro další podnikatele

Biomac UB
energeticky úsporné projekty podpora podnikatelů
02.05.2018

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se dohodly na rozšíření programů Expanze a Úspory energie. Prostřednictvím programu Expanze mohou podnikatelé od 1. května 2018 výhodně financovat nejen nákup strojů, zařízení a technologií, ale také pořízení a rekonstrukci nemovitostí. Zároveň ve všech regionech ČR (vyjma hlavního města Prahy) budou moci získat finanční příspěvek na úhradu úroků u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí tohoto zvýhodněného financování. Z programu Úspory energie pak budou moci podnikatelé získat bezúročný úvěr už od 800 tisíc korun na své projekty, které povedou minimálně k 10% úspoře energie.

Program Expanze, který byl spuštěn 1. června 2017, nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 – 45 mil. Kč. Tyto zvýhodněné úvěry mají sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku a nejsou zatíženy žádnými dalšími poplatky. Získání úvěru je podmíněno spolufinancováním projektu komerčním úvěrem v alespoň minimální výši 20 % způsobilých výdajů.

„Úvěr z tohoto programu mohou podnikatelé využít na nákup strojů, zařízení, technologií a zároveň nově i na výstavbu, rekonstrukci či pořízení staveb a zastavěných pozemků,“ uvádí Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu. Doposud mohli podnikatelé prostřednictvím tohoto programu financovat nemovitosti pouze v případě, že tvořily max. 40 % celkové výše způsobilých výdajů projektu. „Poptávka ze strany malých a středních podniků po zvýhodněném financování nemovitostí v plné výši byla vysoká, proto jsme se po domluvě s MPO rozhodli program rozšířit,“ doplňuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Vedle nulové úrokové sazby, žádných poplatků a možnosti odložené splatnosti, je pro podnikatele ještě připraven finanční příspěvek na úhradu úrokové sazby u komerčního úvěru. Ten doposud mohly využívat pouze podniky realizující svůj projekt v některém ze zvýhodněných regionů (tj. v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti – např. severní Morava, severní Čechy, ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor, Hodonín). „Od 1. května mohou tento příspěvek využívat všichni podnikatelé, a to ve všech regionech. Příspěvek může dosahovat až půl milionu korun, respektive jednoho milionu korun v regionech s vyšší nezaměstnaností,“ přibližuje Jiří Jirásek.

ČMZRB aktuálně eviduje žádosti o bezúročný investiční úvěr z programu Expanze již ve výši necelé 1,1 miliardy korun. Celkově jde o 129 projektů, jejichž hodnota převyšuje hranici 2,3 miliardy korun. Program Expanze je určen malým a středním podnikatelů z oborů, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, cestovní ruch, maloobchod, velkoobchod, doprava, zdravotní a sociální péče a další služby. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je na něj vyčleněno celkově 8,8 mld. korun a podpořeno by jím mělo být do konce roku 2023 až 900 podnikatelských projektů.

Program Úspory energie zase nabízí podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry k financování jejich energeticky úsporných projektů, jako je například zateplení budovy určené k podnikání, výměna osvětlení, kotlů, regulace energie, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod. Úvěry jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých výdajů, nově v rozmezí 800 tisíc – 30 milionů korun (dříve 1 – 75 mil. Kč) a rovněž nejsou zatížené žádnými dalšími poplatky. „Snížením této hranice reagujeme na poptávku ze strany klientů, kteří tak budou moci prostřednictvím tohoto programu financovat menší projekty typu výměny osvětlení v jejich výrobních halách a podnicích,“ vysvětluje Jiří Jirásek.

Tyto bezúročné úvěry mají desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Získání zvýhodněného úvěru ČMZRB je podmíněno současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu. Vedle této formy podpory mohou podnikatelé získat také subvenci úrokové sazby u komerčního úvěru, a to až do výše 1,5 mil. Kč, a finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, a to až do výše 250 tisíc Kč.

Získání tohoto zvýhodněného úvěru je podmíněno realizací podnikatelského projektu, který přinese minimálně 10% úsporu energie, přičemž tato podmínka nově znamená výrazné zjednodušení při zpracování žádosti o poskytnutí úvěru.

Program Úspory energie je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří realizují svůj projekt mimo region hlavního města Prahy, a z oborů jako je např. zpracovatelský průmysl, cestovní ruch, vodohospodářství, energetika, stavebnictví, služby aj. Program běží v rámci Operačního programu pro konkurenceschopnost (OP PIK) od 19. září 2017, a poběží až do konce programovacího období, tj. do roku 2020, resp. 2023.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články