NRB

Způsobilé výdaje

Výkladový slovník UB
Vymezení účelu, na který lze čerpat a použít prostředky zvýhodněného či zaručovaného úvěru, vč. formy a stáří dokladů, kterými jsou způsobilé výdaje prokazovány. Tyto výdaje se liší podle jednotlivých programů podpory, ale musí se vždy týkat podporovaného projektu; jejich výčet je součástí textu příslušného programu podpory.