NRB

Projekt

Výkladový slovník UB
Pojem je používán ve dvojím významu. Jedná se buď o: strukturovaný popis podnikatelského záměru, resp. činnosti, na jejíž financování je žádána podpora, jeho osnova je součástí formuláře žádosti o podporu, k níž musí být projekt přiložen, nebo o posuzování způsobilých výdajů, kdy projektem se rozumí pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti.