NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o SMART-záruku v programu Záruka 2015 až 2023

Žádost a pokyny UB

Příjem žádostí byl přerušen.

Při podání žádosti postupujte dle těchto pokynů pro žadatele o záruku z programu Záruka 2015 až 2023.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o SMART záruku v programu ZÁRUKA 2015 až 2023
Příloha PB – Projekt
Kopie uzavřené úvěrové smlouvy

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:
Příloha CD – Dotazník k podpoře EU pro projekty digitalizace MSP
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha CD – Dotazník k podpoře EU pro projekty digitalizace MSP
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)


Jak žádost předložit?

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.