NRB

Počáteční investice

Výkladový slovník UB

Výdaj na pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku za účelem: 

  • založení nové provozovny, 
  • rozšíření kapacity stávající provozovny, 
  • rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, 
  • zásadní změny celkového výrobního postupu. Výdaj na pořízení majetku náležejícího provozovně, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a kterou odkoupil investor za tržních podmínek a od subjektu, který není s investorem spřízněn; počáteční investicí není pouhé nabytí podílů v podniku.